Du er her: Forsiden Prosjekter Strindfjordvegen park

Strindfjordvegen park


Agraff vant i april 2014 parallelloppdraget om utforming av Strindfjordvegen park. Parken ligger langs hovedaksen i det nye utbyggingsfeltet Grilstad Marina.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Agraff Arkitektur AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Grilstad Marina AS v/Frode Reinaas
Byggeår/Ferdigstilt: 1. byggetrinn ferdigstilt 2015
Prosjektperiode: 2014-
Areal/Størrelse: Ca 9 daa
Prosjektansvarlig: Marte Bysting Willumsen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Marte Bysting Willumsen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marte Bysting Willumsen, Jan Løvdal, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: RIE: Multiconsult
Entreprenør: Hageanlegg AS
Anleggsgartner: Hageanlegg AS
Priser i konkurranser: 1. pris i parallelloppdrag

Konseptet for landskapsbearbeidingen er en tolking av sjøkartet. Hovedelementene er «dypet», «grunna» og «på land». Når man er på dypet er man inne i skogen, og kan finne igjen elementer fra havets bunn - kanskje en skattkiste eller dykkerføtter. På grunna skaper ulike gressarter bevegelse, assosiasjoner til bølger og hvordan ulike elementer legger seg i bølger opp mot stranda. Her blir seilbåtene tolket med seilkonstruksjoner. På land er man på trygg grunn, sjømerkene utgjør en linje gjennom prosjektet fra øy til øy, drivved er inspirasjon til benker og kanskje kan man finne igjen måkespor i dekket.

Et viktig aspekt i planen er å håndtere alt overvann i det grønne, og ikke slippe ut overvann ut på det kommunale ledningsnettet. Prosjektet skal bygges ut i flere faser. Utbygging av første del startet sommeren 2014.

 

Foto:Agraff AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape