Du er her: Forsiden Prosjekter Svalbard forskningspark

Svalbard forskningspark


Svalbard forskningspark er en samlokalisering av Universitetet på Svalbard, Svalbard museum og Polarinstituttet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Svalbard
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Anleggsgartner: A. Markussen AS
Arkitekt: Jarmund / Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
Naturkrefter som permafrost og snødrift har vært premissgiver for utformingen av utearealene og gitt løsninger som sikrer snøen fri ferdsel og hindrer uønskete snøansamlinger. Materialvalget er inspirert av den golde tundraen og spiller samtidig opp mot byggets egenart, form og farge. Grindaker AS har utarbeidet områdeplan, landskapsplan og hatt oppfølging i byggeperioden.
Foto:Hege Mikkelstuen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape