Du er her: Forsiden Prosjekter Svarttjernparken

Svarttjernparken


Svarttjern er en liten innsjø i et av Oslos tettest befolkede boligområder i Groruddalen. Prosjektets formål har vært å skape et badetjern med tilhørende park for beboere i nærområdet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Groruddalen, Oslo kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune v/Bydel Grorud
Byggeår/Ferdigstilt: 2008-2009
Areal/Størrelse: 14 300 m2 (inkl. tjernet)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Selberg Arkitektkontor AS (tidligere Reinertsen landskap)
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne Drøyli (Reinertsen landskap), Jorun Espetvedt, Anne Kristin Udgaard, Anna-Karin Olsson, og Mons Dahl, alle MNLA
Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Grepet består i en slak terrassering av terrenget ned mot tjernet. Terrasseringen gir store plenflater til soling, grilling, lek og annet opphold. Parken har to sandstrender og flere trebrygger. En handicaprampe fører ned i vannet. Praktiske funksjoner som sykkelparkering, sitte- og grillplasser og toalettbygg er integrert i parken. Det inngår også en lekeplass i områdets nordøstre hjørne. En viktig premiss for valg av materialer og møblering har vært at det må tåle en betydelig grad av hærverk. Svarttjernparken har etter utbygging fått et estetisk, vakkert og brukervennlig løft som styrker beboernes eierforhold til parkområdet. Universell utforming er gjennomført i anlegget.

Foto:Selberg Arkitektkontor AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape