Du er her: Forsiden Prosjekter Sydneshaugen skole, UIB

Sydneshaugen skole


Gårdsrommet på Sydneshaugen skole er valgt ut som prøveprosjekt i helhetsplanen for revitalisering av Universitetets uterom på Nygårdshøyden.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Universitetet i Bergen
Byggeår/Ferdigstilt: 2004-2005
Areal/Størrelse: 1100 m²
Kostnad inkl mva: 1.4 mill.
Rådgivere/konsulenter: Node Rådgivende Ingeniører AS (RIB), KV Engineering AS (RIE)
Anleggsgartner: Jan Inge Askeland AS
Rommet er en del av utearealene som ble tegnet av landskapsarkitekt Endre Wiik på 60-tallet. Intensjonen i prosjektet er å bevare det grunnleggende grepet fra Wiiks landskapsplan med et enhetlig gulv lagt i et rutenettsmønster. Plasstøpt betong, lave, teppeliknende plantefelt sammen med et gammelt almetre gir plassen karakter. Gulvet i hvit betong med kontrast mellom kostede og stålglattede flater gir et robust og lyst inntrykk. På gårdens solside har en trapp med integrert rampeløsning, blitt et nytt oppholdssted. Belysning er endret fra parklysmaster til lave pullertarmaturer.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape