Du er her: Forsiden Prosjekter Sykkel og skilt i Haugesund

Sykkel og skilt i Haugesund


Haugesund kommune ønsker å etablere et overordnet og lettfattelig sykkelsystem i bysentrum og de viktigste innfartsgatene. Typisk for byen er en regelmessig kvartalsstruktur med standard gatebredde på 11-12 meter.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Haugesund sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Haugesund kommune
Prosjektperiode: 2007
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya og Inge Dahlman, begge MNLA
Samarbeidspartnere: Ankonova AS
Utredningen viser hvordan gode sykkeltraseer kan etableres i de smale sentrumsgatene. Den gir også eksempler på vegetasjon, materialbruk, krysningsløsninger og parkering i de forskjellige sykkelgatene. Trafikktekniske og funksjonelle krav står sentralt i prosjektet. I tillegg har de opplevelsesmessige kvalitetene og gatenes egen karakter vært viktige ved utforming av prinsipper for gatesnitt, materialvalg og vegetasjon i sykkelgatene.
Foto:LANDSKAPSFABRIKKEN (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape