Du er her: Forsiden Prosjekter Takhage Parkveien 5-7

Takhage Parkveien 5-7


Parkveien 5-7 er et fortettingsprosjekt. Fasaden mot Parkveien er kun syv meter bred: en smal, ubebygd stripe mellom eksisterende, eldre, bebyggelse. Fra takhagen, som er uteområdet for beboerne, er det flott utsikt over Oslo by. Prosjektet er tildelt Oslo bys arkitekturpris for 2012.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Infill as
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2009-2011
Areal/Størrelse: 245 m2
Kostnad inkl mva: ca. 1 mill. kr
Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Sigrid Hafslund, begge MNLA
Anleggsgartner: Lunde og Hansen
Arkitekt: KIMA Arkitektur AS
Ide og initiativtaker: Bjørnar Johnsen, Infill as

Hagen er inndelt i fellesarealer og to private takhager. Fellesarealet har flere små uterom, tilpasset for å gi anlegget intimitet og varierte oppholdskvaliteter; langbord for middag og fest, en liten plass for å lese, utedusj og lounge.  Det er benyttet treverk i bord og benker, og som spilevegger for klatrevegetasjon. Over langbordet vil den vegetasjonskledde pergolaen filtrere lyset og skjerme mot vinden. Utstrakt bruk av vegetasjon gjør at hagen fremstår som frodig og tiltalende.

Foto:Gullik Gulliksen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape