Du er her: Forsiden Prosjekter Teaterplassen i Stiklestadkv

Teaterplassen i Stiklestadkvartalet


Teaterplassen er et sentralt offentlig torg etablert i forbindelse med utbygging av De nye Grønlandskvartalene. Rommet er definert av ny bebyggelse, Det Åpne Teater og en mur mot Statoilstasjonen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Grønland, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Pecunia AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2006
Kostnad inkl mva: 4,5 mill. kr
Entreprenør: Braathen & Thorvaldsen
Arkitekt: DARK arkitekter AS
Torget er med på å binde sammen Schweigaardsgate og den fremtidige fjordbyen med Mandallsgate og Grønlandsleiret. Plassen fungerer som et åpent, tilgjengelig byrom med aktiviteter og kulturtilbud som teaterets utescene og uteservering. Kommunikasjonslinjer over plassen er markert med forskjellige typer elementer, med spesiell vekt på et vannarrangement i råhogd og slipt granitt. Selve plassen er anlagt med plasstøpt betongdekke, mens ulike granittbelegg går igjen i omrammingen av plassen, i sitteelementer og markeringssteiner.
Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape