Du er her: Forsiden Prosjekter Tettstedsutvikling

Tettstedsutvikling


Tettstedsutvikling har de siste årene blitt et viktigere arbeidsområde for oss som landskapsarkitekter. De viste prosjektene er premiert i idékonkurranser, og for flere er reguleringsplan utarbeidet. Som grunnlag for disse planene er det laget stedsanalyser. Videre gjennomfører kommunene idedugnader og folkemøter for å skape interesse. Slik utvikles innbyggernes eierskap og medvirking til planresultatet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Strusshmn (Askøy), Måløy (Vågsøy), Bruhagem (Averøy), Skei (Surnadal), Falkhytten (Aukra)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS v/Jostein Bjørbekk MNLA, Rune Vik MNLA, Stine B. Askje, Ingvild Nesse MNLA, Jan Bernigeroth MNLA, Bjørn Amund Enebo MNLA, Nora J. Mellemstrand MNLA

Strusshamn, Askøy – verftsområdet transformeres til boligbrygger. Bygdeveien og sjøkanten aktiviseres.
Måløy, Vågsøy – stedsanalyse viser muligheter for byutvikling langs sjøkanten. Nye allmenninger gir gangforbindelser til bebyggelsen i bakkant.

Bruhagen, Averøy – hovedveien blir transformert til gate. Byplanen organiseres ved åpning av vannvei, og etablering av ny tverrakse.

Skei, Surnadal – ny hovedgate og torgakse vitaliserer tettstedet. Nytt grøntdrag kobler sentrum til elva. Landsbymiljø på bygda!

Falkhytten, Aukra – ideutvikling for organisering og utvikling av kommunesenteret. Plassering av nytt bad m/svømmehall, kulturhus og hotell.

Foto:Strusshamn, Askøy kommune. Med Eriksen + Skajaa arkitekter. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape