Du er her: Forsiden Prosjekter Th. Petersons gate

Th. Petersons gate/Prinsens gate, Moss


Th. Petersons gate og Prinsens gate er del av en omfattende rehabilitering av de offentlige gaterommene i Moss sentrum. De viktigste elementene er etablering av et sentralt bussknutepunkt i Th. Petersons gate, og tverrgatene Ibsens gate og Prinsens gate som nyetablerte gågater.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Moss sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Bjørnsonkvartalet AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2007
Kostnad inkl mva: 12 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Berg & Dyring Landskapsarkitekter AS v/ Tom Dyring MNLA
Entreprenør: Råde Graveservice AS/Calluna AS
Den dominerende gatestrukturen i Moss sentrum ligger terrassert i terrenget, parallelt med sjøfronten, noe som vanskeliggjør kontakten med fjorden. Et viktig mål med den tverrgående Prinsens gate-aksen er å forsterke byens kontakt med sjøen. «Mossetrappa» inngår i aksen, og skal gi ny sammenheng på tvers av den dominerende gatestrukturen. Prosjektering, finansiering og bygging er et samarbeid mellom private aktører og Moss kommune. Prosjektet mottok Moss kommune sin byggeskikkpris for 2007.
Foto:Tom Dyring (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape