Du er her: Forsiden Prosjekter The Green House - D 36

The Green House - D 36, Dælenenggata 36


Dælenenggata 36 er et boligprosjekt beliggende i forlengelsen av Torshovdalen, midt mellom Rodeløkka og Grünerløkka. Tomten ligger inntil en branngavl og et mindre parkareal, et lite restareal i byen. Bygget inneholder 21 leiligheter og en stor takterrasse, med en fantastisk utsikt over byen og fjorden.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Infill AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 350 m2
Kostnad inkl mva: 3,8 mill. kr. eks mva, hvorav takterassen kostet 1,1 mill. kr
Prosjektansvarlig: Infill AS v/ Bjørnar Johnsen MNAL og Kenneth Harstad
Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen MNLA, Kjetil Espedal MNLA, Juan Berasategui, Veronica Cheann
Entreprenør: Eide-Entreprenør AS
Anleggsgartner: Myrvolds Utemiljø AS
Arkitekt: Element Arkitekter AS
Ide og initiativtaker: Infill As v/Bjørnar Johnsen
Priser i konkurranser: Årets Bygg 2013 Hedrende omtale Oslo Bys Arktekturpris 2014

Takhagen omfatter 10 private hageparseller, hver på ca. 15 m2, samt felles oppholdsplasser. Hele takarealet er fylt opp med 40 cm vekstjord. Dette gir mulighet for beplantning over hele arealet. Plantebruken er frodig, med et utall ulike arter. Hagen har stort innslag av frukt, grønnsaker og urter. De private hageparsellene er delt med spilevegger, som dekkes av klatrende vegetasjon som eføy og klatrehortensia. Disse eierne kan utvikle parsellene slik de ønsker; potetåker eller grønnsakhage, anlegge plen, plante stauder og busker, eller som en terrasse for opphold, med solsenger, bord og benker. På bakkeplan er bygget omgitt av et tredekke i flere nivåer, dels som mindre private uteplasser, sittebenker og inngangsparti. Plantebruken er strammere enn i takhagen, primært med bambus og ulike grasarter.

Foto:Finn Ståle Felberg (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape