Du er her: Forsiden Prosjekter Toke Brygge

Toke Brygge


Toke brygge er et helhetlig stedsutviklings-prosjekt som inneholder fortetting i sentrum, tilrettelegging av vannfronten og aktivisering av identitet gjennom kunst, kultur og opplevelser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Feste Grenland AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Prestestranda, Drangedal
Oppdragsgiver/Byggherre: Drangedal kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2011-2015
Prosjektansvarlig: Drangedal kommune v/Arne Ettestad, sektorleder. Prosjekt-og prosessleder: Feste Grenland v/Gunn Marit Christenson
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Feste Grenland v/Tone Telnes
Entreprenør: Kragerø Naturstein AS, GS-maskin
Underleverandører: 3753% Tørdal, Rent mel i posen, UHU-design
Kunstner: Årlig temporær utstilling med flere kunstnere; UKRUTT og permanent kunst i uterom med Christian Sunde.
Arkitekt: Arkitektkontoret Børve & Borchsenius as vant arkitektkonkurranse på bolig/fortettingsprosjektet, Rintala Eggertsson arkitekter har tegnet et skisseprosjekt på nye buer i vannfronten
Ide og initiativtaker: Tone Telnes og Gunn Marit Christenson, Feste Grenland
Prosjektgruppe: Gunn Marit Christenson, Tone Telnes, Tore Halvorsen, Arne Ettestad, Johnny Stene, Hilde Tørdal og Kari Vogsland.
Finansieringskilde/sponsor: Drangedal kommune, Telemark fylkeskommune, Kommunal- og regionaldepartementet, KORO, Direktoratet for naturforvaltning, Drangedal og Tørdal sparebank,

Prestestranda er det gamle, opprinnelige sentrumet i Drangedal. Stedet har spesielle kvaliteter knytta til plasseringa ved vannet. Hit kom folk med båt for å gå i kirka eller handle. Det spesielle bygningsmiljøet med Buene, bakeri og landhandel, og vannfronten er nært knytta sammen og gir området særpreg. Toke brygge har gjennomført en rekke tiltak; universelt utformet turveg, et flott sitteamfi, brygger og adkomst til vannet, aktivitetsbaserte møteplasser tilrettelagt for alle målgrupper, badebrygger og kunst i uterom. 

Foto:Dag Jenssen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape