Du er her: Forsiden Prosjekter Tollboden, Moss

Tollboden

- Moss

Offentlig brygge- og plassanlegg, med uteservering mot kanalen omkring Fiskebasaren og den fredete Tollboden. Det er anlagt nye trebrygger mot kaifronten, med avsatser som til daglig fungerer som sittekanter, og som tribune ved arrangementer og festivaler i kanalen og i parkanleggene omkring.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Moss kommune / Moss Havnevesen / Entra Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2004/2005
Areal/Størrelse: Ca 4 daa
Kostnad inkl mva: Ca 5 mill kr (netto)
Her er yrende båtliv i gjestehavna, bevertning, konserter, kanalshow, trebåtfestival, dragebåtfestival osv. Plassbelegget består av kombinasjoner av granittheller, smågatestein og betongheller. Ny by-trapp og gangrampe fra Rv19 til området er utført som støpte konstruksjoner med varmeanlegg, og forblendet med Oppdal-skifer. Fylkeskonservatoren i Østfold har gitt klare føringer på at utforming skulle skje innenfor historiske rammer. Kanalen ble utgravd i 1855 og Tollboden bygget i 1859.
Foto:Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape