Du er her: Forsiden Prosjekter Trafikantens opplevelse

Trafikantens opplevelse

- FoU, E6 Svinesund - Ryen

Hensikten med prosjektet er å utvikle tenkning rundt og planlegging av vegens omgivelser. Opplevelse har en egenverdi og trafikanten må dessuten gis stimuli for å motvirke tretthet, sløvhet og i verste fall sovning bak rattet (trafikksikkerhetstiltak).
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: tegn_3 AS, Trondheim
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Prosjektperiode: 2005 - 2009

Rapporten testes på en vegstrekning som inneholder de fleste typer problemstillinger. Innholdet
omfatter analyse og tiltak på:
. Dagens fire felts veg (ferdig bygd)
. Ny firefelts veg under bygging
. Ny firefelts veg slik den er planlagt, men ikke bygd.
Rapporten viser hvordan det ferdige anlegget vil fremstå slik det er bygd eller prosjektert.
Rapporten danner grunnlag for å vurdere lokalisering og størrelsesorden på forbedringstiltak.


Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape