Du er her: Forsiden Prosjekter Trondheimsveien/Sinsent

Trondheimsveien/ Sinsenterrassen/ Mailundveien


Trafikksikkerhetsprosjektet regnes for å være et av de mest virkningsfulle i Oslo i nyere tid med en reduksjon fra 6 - 7 personskader i året, til 1 - 2 på 5 år.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2001 - 2004
I byggetrinn én ble det anlagt en fartsreduserende rundkjøring med gjennomkjøring for trikk. Sinsenbyens 30-talls funkisbebyggelse fikk støyskjerm i glass, stål og granitt tilpasset eksisterende vegetasjon. I byggetrinn to ble det anlagt undergang mellom Sinsenbyen og Torshovdalen med oppganger til ny holdeplass for trikk midtstilt i gaten. Undergangen har fått tre separate bruspenn med åpne områder i mellom for innslipp av dagslys i kulverten. Aktiv bruk av belysning skal gi positive opplevelser på kveldstid, skape et løft mellom vegg og tak, fremheve detaljer og skape en god romlig opplevelse. Naturstein er brukt i murer, kanter og innfelt i betong.
Foto:Bjørbekk & Lindheim (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape