Du er her: Forsiden Prosjekter Turistveg Hardanger: Raste

Turistveg Hardanger: Rasteplass Lussand


Lussand ligg vakkert til i eit landskapsvernområde knytta til edeltrelauvskog og er omgitt av fjell og fjord. Tidlegare framstod stoppunktet på Lussand som ei rein asfaltflate i tilknyting til vegen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Skjold Sægrov Torpe AS (fra 2007 Multiconsult AS, Sandnes)
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Byggeår/Ferdigstilt: 2005 - 2006
Areal/Størrelse: Ca 800 m²
Kostnad inkl mva: Ca 1 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Skjold Sægrov Torpe AS
Entreprenør: Mesta AS
Som eit ledd i oppgraderinga av strekninga, vart det beslutta å heva kvaliteten på rasteplassen til eit nivå som er representativt for Nasjonale turistvegar. Målet var å gjera Lussand til eit trygt stoppunkt for informasjon og fotografering. Anlegget er underordna omgivnadane samstundes som det har fått sin eigen identitet. Det har fått ei reinskåren, enkel form, og det er nytta tradisjonelle, stad-eigne materiale i kombinasjon med benkar, avfallsbehaldarar og rekkverk med eit meir urbant uttrykk.

Foto:Multiconsult AS og SST Landskap (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape