Du er her: Forsiden Prosjekter Turistveg Jæren, verdi- og sårbarhetsanalyse

Turistveg Jæren, verdi- og sårbarhetsanalyse


Analysen dokumenterer strekningens landskapsverdi og kvaliteter som nasjonal turistvei, og er et verktøy for å styre utbygging og utnytting av arealene langs vegstrekningen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Fra Bore til Ogna på Jæren, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen ved Turistvegkontoret
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Bjørbekk & Lindheim v/Nina Rieck, Bjørn Amund Enebo og Jostein Bjørbekk, alle MNLA

Strekningen på Jæren er valgt ut på grunn av den nære kontakten med storhavet, de hvite sandstrendene og det vide og åpne slettelandet. Turistvegens profil, «høy himmel» ivaretas i dette landskapet. Opplevelsen av det særegne fulldyrkingslandskapet, preget av moderne stordrift og nærhet til hav og strender, skal ikke forringes av annen arealbruk eller ulike tiltak. Den ca 4 mil lange strekningen er delt inn i landskapstyper og delstrekninger som kartfestes og beskrives. Verdiog sårbarhetsvurderinger er gjort for de ulike delstrekningene.

Foto:Bjørn Amund Enebo/Nina Rieck (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape