Du er her: Forsiden Prosjekter Turvei D10 Svartdalen

Turvei D10 Svartdalen


Turvei D10 gjennom Svartdalen går langs elva Alna, fra Etterstad til Fagerlia. 375 meter går på en brogang under to jernbanebroer og en veibro. Turveien ligger skånsomt mellom gamle trær langs elvebredden.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Oslo øst
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2011
Prosjektperiode: 2008-2011
Areal/Størrelse: 370 m
Prosjektansvarlig: Kristin Moldestad, planteviter
Ansvarlig landskapsarkitekt: Marius Sekse MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS, Blå landskapsarkitekter AS
Rådgivere/konsulenter: COWI AS, Ingenieurbüro Brandner, Sweco AS
Entreprenør: Dozerdrift AS
Underleverandører: Euro Elektro Installasjon AS
Samarbeidspartnere: Skisseprosjekt v/Sundt & Thomassen AS
Ide og initiativtaker: Oslo Kommune Bymiljøetaten

Før Alnastien ble etablert var Svartdalen et utilgjengelig juv dekket av en forholdsvis uberørt Gammelskog. Som naturtype karakteriseres Gammelskog av at den skjøttes med hensyn til naturlige prosesser. Her skal død og døende vegetasjon få ligge igjen som grunnlag for et helt unikt biologisk mangfold. Et stort og verdifullt biologisk mangfold er tatt vare på. Vegetasjonen består av edelløvskog med rikt dyreliv. Turveien er en del av Alnastien som skal bli østkantens svar på Akerselva. Nå kan man få en sterk og tydelig naturopplevelse midt i Oslo. Elv og natur kan oppleves fra en bordgang på høye påler gjennom juvet. Med tilgjengelighet gjennom Svartdalen faller siste brikken på plass for en sammenhengende turvei fra Gamlebyen til Lillomarka.

Foto:COWI AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape