Du er her: Forsiden Prosjekter Turveier i Oslo kommune

Turveier i Oslo kommune


Friluftsetaten har det overordnede ansvaret for å bygge ut turveinettet i Oslo. Turveier i Oslo ble nevnt allerede i generalplanen av 1934, den gang under navnet sportsveier.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Eksisterende og planlagt turveinett i Oslo bygger på «Plan for parksystem og turveier i Oslo» som ble vedtatt i 1953. Intensjonene var et nett av turveier som skulle formidle trafikk av ski- og fotgjengere fra boligområdene til Marka. Plan for det overordnete turveisystemet er stadfestet gjennom Grøntplan for Oslo, vedtatt i 1993. Av det totale turveinettet på 279 km er ca 80 % opparbeidet. Hvert år opparbeider Friluftsetaten nye turveistrekninger. De siste årene er det Groruddalen og kysten det har blitt satset mest på. Turveiene opparbeides som enkle grusveier som skal gli så naturlig som mulig inn i landskapet. Turveikart for Oslo Sentrum/Sør/Øst/Vest er tilgjengelige på Friluftsetatens websider; www.friluftsetaten.oslo.kommune.no.

Hvervenbukta (Bilde 1 og 2): Turvei E13 Ljanskollen. Prosjektleder og prosjekterende: Friluftsetaten v/Ingrid Beate Opdal MNLA. Ansvarlig prosjekterende landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS. Entreprenør: Dozerdrift AS. Bygget i 2009.

Kyststi på Malmøya (Bilde 3 og 4): Prosjektleder og prosjekterende: Friluftsetaten v/Lise Urset og Truls Korsæth. Entreprenør: AB Utemiljø AS. Bygget i 2009/2010.

Fossumbekken (Bilde 5): Turvei D10 langs Fossumbekken. Prosjektledere: Friluftsetaten v/Christer Karlsson og Cathrine Sparre. Konsulent: Sundt & Thomassen AS. Entreprenør: Asfalt og Grønt AS. Bygget i 2009.

Kyststi på Ormøya (Bilde 6): Prosjektleder og prosjekterende: Friluftsetaten v/Truls Korsæth. Entreprenør: Team anleggsservice AS. Bygget i 2008/2009. 

Neptunveien (Bilde 7): Turvei C2 Neptunveien - Gamle Kjelsåsvei. Prosjektleder: Friluftsetaten v/ Truls Korsæth. Konsulent: Sundt & Thomassen AS. Entreprenør: Dozerdrift AS. Bygget i 2009.

Foto:Truls Korsæth (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape