Du er her: Forsiden Prosjekter Ulventorget

Ulventorget


Det nye torget er startskuddet for utviklingen av Ulven, – en 280 mål tomt som skal transformeres fra et logistikk- og lagerområde til en helt ny bydel med uvanlig grønne og bilfrie fellesrom. 
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: OBOS
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2015–2017
Areal/Størrelse: 3 150 m2
Prosjektansvarlig: Juan Berasategui MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Juan Berasategui MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Juan Berasategui, Jan Bernigeroth og Erik Myhr Munkebye, alle MNLA, landskapsarkitekt Peter Bostrom
Rådgivere/konsulenter: Betongstøp: Stenseth & RS, RIB: Djerving, RIVA: ÅF
Entreprenør: A Bygg AS
Anleggsgartner: Akershusgartneren AS
Arkitekt: LPO arkitekter AS
Annet: Fotograf: Tove Lauluten

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Ulventorget er en møte- og handelsplass med fleksibilitet for forskjellige arrangementer, og representerer den nye bydelens profil. Overvann fordrøyes og infiltreres lokalt i forskjellige plantefelt. Vegetasjonen består av 40 pollinatorvennlige arter, hvorav halvparten er stedegne. Det er montert flere fuglekasser og insekthotell i trærne. Prosjektet artikulerer to eksiterende nivåer gjennom et støpt element som integrerer trapp, sitteplasser, plantefelter, rampe og effektbelysning. Elementet deler rommet i soner for variert bruk. Materialene er enkle og robuste, og er et godt utgangspunkt for de etterfølgende prosjektene på Ulven – med variert vegetasjon, plass-støpt betong, corten-stål og smågatestein.

Prosjektet er miljøsertifisert som BREEAM Very good-standard.

The square at Ulventorget marks the starting point for the urban regeneration of a 280 daa former logistics- and warehouse area into a new neighbourhood with emphasis on green and car-free public spaces. With integrated storm water management and 40 pollinator-friendly plant species, half of which are native, birdhouses and insect hotels, Ulventorget represents the new district’s profile.

Foto:Tove Lauluten (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape