Du er her: Forsiden Prosjekter Ungdom i Hokksund - Workshop

Ungdom i Hokksund - Workshop


Målet var å skape dialog mellom planleggerne og brukerne, i dette tilfellet ungdom i Hokksund. Rammen var en kveld og en gymsal. Som landskapsarkitekter, og del av en større ressursgruppe, var vår oppgave å skape et godt rom for dialog om det å være ung i Hokksund.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Lala Tøyen AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Hokksund, Øvre Eiker
Oppdragsgiver/Byggherre: Øvre Eiker kommune
Prosjektperiode: November 2010
Kostnad inkl mva: 115 000 kr.
Prosjektansvarlig: Stiv kuling as
Ansvarlig landskapsarkitekt: Lalaland AS v/Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen MNLA
Ide og initiativtaker: Stiv kuling AS i samarbeid med Øvre Eiker kommune
Prosjektgruppe: Alf Waage (prosjektleder, Stiv kuling as), Anders Stenshorne, (arealplanlegger, Øvre Eiker kommune), Siv-Iren Hansen (ungdomskontakt, Øvre Eiker kommune), Jon Wold (utviklingsleder barn og unge, Øvre Eiker kommune)
Finansieringskilde/sponsor: Husbanken

Vårt svar på oppgaven var å flytte kontoret fra Tøyen til Hokksund med rot av kaffekopper, penner, bøker,
Jonny (kontorets printer), papp og Stanleykniv. Resultatet var en uformell situasjon, perfekt for diskusjon om framtiden, drømmer, gode steder, laksefiske og biler. Workshopen var en suksess! Det viktigste var kanskje ikke den informasjonen vi fikk, men at deltakerne fikk innsikt i hvordan de kan være viktige aktører i en fremtidig utvikling av Hokksund.

Foto:Stiv kuling AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape