Du er her: Forsiden Prosjekter Vakre Vegers pris 04 betr

Vakre Vegers pris 2004 - Spesielle betraktninger fra juryen


Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA, Hindhamar AS, landskap DESIGN AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Rassikring
Et storslått landmerke i Lofoten bygget av respekt for naturkreftene. Landskapets sårbarhet for inngrep har gjort at stamvegnormalene er fraveket. Rassikringsanlegg er mer enn et vegprosjekt. Potensialet er stort for å kunne bygge LANDART, som kan sette Norge på kartet i verdensmålestokk.

Landskapsarkitekt:
Inge Dahlman MNLA, Landskapsfabrikken
Foto:
John Stenersen

Strandsone
I Mjøndalen har YDMYKHETEN for omgivelsene gitt en strandsone tilbake til elva. En ny elvebredd er bygget ved hjelp av terrengforming og bruk av stedegen vegetasjon.

Landskapsarkitekt: Hindhamar AS
Foto:
Tore Braaten

Stedsutvikling Et prosjekt på Årdalstangen med særdeles høy BEVISSTHET ved valg og bruk av materialer. Norske bergarter er anvendt, og elementer av aluminium, tre og vann, noe som er med på å fortelle om stedets historie og identitet.

Landskapsarkitekt: landskap DESIGN AS
Foto:
Arne Sælen

Småvegene
En liten veg er breddeutvidet og har fått fast dekke mellom Østre Bagn og Breidablikk i Valdres. OMTANKEN har gjort at man har fått et finstemt vegprosjekt med enkle detaljer formet ut fra forutsetningene på stedet.

Foto: Syver Øistuen

 

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape