Du er her: Forsiden Prosjekter Varden skole i Fyllingsdalen

Varden skole i Fyllingsdalen


Varden skole i Fyllingsdalen ligger i en skålform i landskapet, mellom en furukolle i nord og en skog- og gresskledd skråning i sør. Rehabilitering og nybygg har medført full ombygging av eksisterende skolegård på begge sider av nybygget.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Etat for Utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2013–2017
Areal/Størrelse: Ca. 20 av 27 daa tomt  er bearbeidet
Kostnad inkl mva: Ca. 28 mill. kr
Prosjektansvarlig: Bergen kommune,  Etat for Utbygging v/Inge Mundal.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Plan og landskap
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Amund Johne, Guro Emilie Næss Sverreng  og Robert Franz, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS, Bergen: alle tekniske fag
Entreprenør: Byggmester Markhus AS: hovedentreprise
Anleggsgartner: Svein Boasson AS v/Sigurd Boasson: entreprise uteanlegg
Arkitekt: OG Arkitekter AS, Bergen  v/Ingunn Palmesen MNAL
Annet: Fotograf: Sweco Norge v/Amund Johne

Lekearealene i naturlig terreng er beholdt som før. Brattere bergpartier er sikret. Arealet mellom opprinnelig hovedbygning og Vardeveien i øst er i sin helhet tatt i bruk til adkomst, parkering og varelevering, men inkluderer også grøntanlegg. Barnehagen på nabotomta betjenes av samme adkomstsone. Gangveier til boligområdene rundt er rustet opp og supplert.

Skolegården tjener som oppholdsareal utendørs for elevene, men er i tillegg utformet med tanke på å være et attraktivt nærrekreasjonsområde for barn og voksne utenom skoletid. Den innbyr til aktiv lek, gir fysiske utfordringer og inneholder samtidig roligere soner, egnet for større eller mindre grupper. 

Tomtens nivåforskjeller er utnyttet i et spill av murer, ramper, trapper og kanter. Nye trær løper som en grønn tråd gjennom anlegget, og forbinder ulike aktivitetssoner og skogholtene i nord og sør. Solide materialer og høy kvalitet på utførelsen har gitt et vakkert og funksjonelt skoleanlegg til byen.

 

Varden school has been remodeled and a new building added. Access area and the parking lot has been redesigned emphasizing safety. The new schoolyard is equipped with various features and the design of spatial sequences and levels supports a multitude of activities, also after school hours. New planted trees wander across the schoolyard, connecting existing patches of forest in the north and south.

 

 

Foto:Sweco Norge v/Amund Johne. Trærne er plantet i fordypninger som i tillegg tjener som sittekanter. Sirkelmotivet går igjen i omramming av installasjoner for lek; humper, sandkasse, husker, karusell mm. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape