Du er her: Forsiden Prosjekter Vaskerelven gate

Vaskerelven gate


Vaskerelven - Engen strekker seg 350 meter gjennom Bergen sentrum. Gatestrekket er fra førindustriell tid og skiller seg i form og linjeføring ut fra de omkringliggende stramme gateløpene. Prosjektet ivaretar og forsterker egenarten ved at gateløpet har fått en rolig og kurvet linjeføring.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Forum Arkitekter AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens Vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: 2005-2009
Areal/Størrelse: 5300 m2
Prosjektansvarlig: Asbjørn Valen
Ansvarlig landskapsarkitekt: William Bull MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): William Bull MNLA, Rolf Søderstrøm MNLA og Johan Abrahamsson MSA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS
Entreprenør: Anleggsgartner Magne Løvaas AS
Ide og initiativtaker: Bergensprogrammet
Det tidligere asfaltbelegget er erstattet med natursteinsmateriale i hele gateløpet med kjørebane, fortau og kantavgrensninger. Der Vaskerelven krysser Vestre Torggate føres Vaskerelven gjennom krysset diagonalt over en rektangulær form som markerer retningen på aksen opp Vestre Torggate fra Torget til Johanneskirken. Ved krysset er det opparbeidet en plassdannelse med sitteplasser i sort granitt. To magnolia-trær gir plassen et grønt innslag uten å bryte den visuelle aksen langs Vestre Torggate.
Foto:Johan Abrahamsson (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape