Du er her: Forsiden Prosjekter Verdensparken Furuset

Verdensparken Furuset


Parken har tatt form gjennom bruker-medvirkning og workshops i et flerkulturelt boligområde. Konseptet for parken er mangfold og artsrikdom med fokus på møteplasser, opphold og fysisk aktivitet for alle aldre.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Groruddalen, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune Bymiljøetaten
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2011-2013
Areal/Størrelse: 55 da
Kostnad inkl mva: ca. 41 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Bymiljøetaten v/Hege Saxebøl Moum og Christer Mats Karlsson
Ansvarlig landskapsarkitekt: Trygve Sundt MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Øystein Nielsen MNLA og Trygve Sundt MNLA
Entreprenør: Agro entreprenør AS
Anleggsgartner: Agro entreprenør AS
Samarbeidspartnere: Kragh & Berglund landskapsarkitekter (DK): Tegnet og prosjektert parkourparken, Norges første
Annet: Inngår i Groruddalssatsingen. Forprosjekt: Bymiljøetaten v/ Sofie Persvik MNLA

 De sju møteplassene er utformet som polygoner, der eksisterende trær integreres. Steinbelegget kommer fra ulike deler av verden. Enkelte plasser har bålfat og grill i tillegg til benker og bord. Den stedegne vegetasjonen er rikt sammensatt. I den sørlige ravinedalen, som før 1950 var jordbruksareal, ligger egen bær- og frukthage. En «ravinebekk» henter vann fra tilgrensende ledninger. Vannet fordrøyes i et våtmarksområde via et vannspeil med amfi.

Foto:Sofie Persvik og Trygve Sundt (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape