Du er her: Forsiden Prosjekter Veritasparken – etappe 3

Veritasparken – etappe 3


Veritasanlegget på Høvik har vært forbilledlig for mange tilsvarende prosjekter med ivaretakelse og foredling av landskaps- og kulturhistoriske verdier som tydelige kvaliteter. Uteområdet ved 1970-tallets Veritas 1 og 1980-tallets Veritas 2 er tegnet av Hindhamar, Sundt & Thomassen og belønnet med NAMLs pris for Årets Grønne Park 1992.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Bærum, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Det Norske Veritas Eiendom AS v/ Torolf Aadnesen
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2008–2017
Areal/Størrelse: 35,1 daa
Kostnad inkl mva: 52 mill. kr
Prosjektansvarlig: Bjørbekk & Lindheim
Ansvarlig landskapsarkitekt: Jostein Bjørbekk MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rune Vik MNLA, Nora Mellemstrand MNLA, Christer Ohlsson, landskapsingeniør.  I forprosjekt deltok også Ingvild Nesse MNLA og Rolf Erik Poppe, landskapsarkitekt
Entreprenør: Skanska AS
Anleggsgartner: Skaaret Landskap AS (ankomsttorg og park) og  Braathen Landskapsentreprenør AS  (ny vei til Høvikbanen) 
Arkitekt: Lund & Slaatto AS
Annet: Fotograf: Nils Petter Dale

Veritas 3 er en utvidelse av kontorfasilitetene. Det gir betydelig økning i antall brukere, med tilsvarende økning i trafikk. Det var nødvendig å vurdere bruk av uteområdene og eksisterende kvaliteter i sammenheng med utvidelsen, og for å oppgradere til dagens standarder bl.a. med universell utforming. Det skal være funksjonell samvirkning mellom de tre byggetrinnene; adkomstforhold, parkering, bruk av parken og uteområdene generelt. Utebelysningen trengte oppgradering med hensyn til lyskvalitet og energibruk.

Konsept for uteområdet er videreutviklet fra Veritasparkens kvaliteter med åpenhet; siktlinjer, gressflater med store trær, bygninger godt forankret i parken hvor kontakt mot fjorden er opprettholdt og forsterket. Vegetasjonen utvikler seg, og det er foretatt forsiktig tynning og beskjæring. De tre forplassene i anlegget er orientert ortogonalt og presist inn mot bebyggelsen, i kontrast til parkens myke linjer. Ankomsttorg med vaktsenter og innkjøring til parkeringshusene er ombygd, for økt kapasitet og for å få større åpenhet mot parken. Et nytt parkeringshus er bygd under vestre del av parken. Biltrafikken på ankomstplassen avvikles med inn- og utkjøringer til de to parkeringshusene, og snuplass med av- og påstigning for busser. Biltrafikk ned til sentralplassen begrenses til drosjer og varelevering. Forplassen for Veritas 3 er bygd sammen med forplassen for Veritas 2. De opprinnelige gatesteinsmurene rundt de store trærne er beholdt, med oppgradert gangvei til forplassen til Veritas 1 og til ankomsttorget.

Det nye taklandskapet på store deler av det nye kontorbygget har adkomst fra kantinen og fra turveien på baksiden, med attraktive uteplasser og nedkikk til to atrier. Området øst for Veritas 3 er utviklet med ny turvei og tilpasning til stedlig terreng og vegetasjon. En åpen overvannsrenne er anlagt langs skråningen og fører vannet ned til fjorden. 

Det er foretatt en tidsmessig oppdatering når det gjelder bruk av materialer i kanter og belegninger, basert på hovedmaterialene som tidligere er benyttet; granitt, betong og stål. Ved å benytte like materialer og løsninger på belegg og sitteelementer på de viktigste adkomstområdene oppnås en styrket opplevelse av helhet i parken.

 

Veritas 3 is an expansion of office facilities built in 1970 and 1980. The area was then transformed from an industry area which included the director’s mansion and park. The park and recreational features are enhanced by functional interaction between the three phases of office buildings. 
A new parking garage is integrated under the park.

 

 

Foto: Nils Petter Dale. Det nye trappeanlegget introduserer parken fra Ankomsttorget. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape