Du er her: Forsiden Prosjekter Visjon Sandsli 2011

Visjon Sandsli 2011


Etter at Hydro og Statoil slo seg sammen, ble det besluttet å utvikle tidligere Hydro sitt kontoranlegg i Bergen til et nytt samlet kontorkompleks. Bygningene ligger i et skogsområde med furutrær og lyngmark. Slik vil det bli også etter utvidelsen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Sandsli, Bergen
Oppdragsgiver/Byggherre: Statoil
Byggeår/Ferdigstilt: 2011 - 2013
Prosjektperiode: 2009 - 2013
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS, Divisjon Vest
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS, Divisjon Vest
Arkitekt: Niels Torp AS

Adkomsten anlegges med en markant lindeallé. Alleen markerer en sentral akse, som fortsetter gjennom bygningen og føres videre langs en gangbro i vestre del av anlegget. Alle ytre områder er tilgjengelige for folk flest, m.a. via en gjennomgående offentlig gangveg. I tillegg skal det etableres en indre hage med frodig vegetasjon, vannarrangement og oppholdsareal for de ansatte. BIM (Building Information Modelling) er brukt av alle bygningsfag i prosjektet.

Foto:Sweco Norge AS, Divisjon Vest (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape