Du er her: Forsiden Prosjekter Visualisering planl vindkraft

Visualisering av planlagte vindkraftverk


Visuelle virkninger er viktige ved behandling av søknader om vindkraftutbygging. En mest mulig realistisk framstilling av de visuelle konsekvensene er derfor en sentral del av beslutningsgrunnlaget ved vurdering av konsesjon og eventuell vedtak om reguleringsplan.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Trondheim
Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging
Oppdragsgiver/Byggherre: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Prosjektperiode: 2007
Ansvarlig landskapsarkitekt: Trond Simensen MNLA
Prosjektgruppe: NVE, Riksantikvaren, DN, Statkraft, Norsk Hydro
Annet: NVE-veileder 5-2007
Norges vassdrags- og energidirektorat har i samarbeid med Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og representanter for energibransjen utarbeidet en veileder som beskriver viktige forhold ved vurderingen av de visuelle virkningene av et vindkraftverk. Veilederen gir råd om egnede verktøy og metoder som kan benyttes for visualisering.
Foto:Trond Simensen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape