Du er her: Forsiden Prosjekter Voss gymnas

Voss gymnas


Voss Gymnas ligger i Voss sentrum, 200 meter øst for hovedgaten. Mot sør ligger et stort idrettsområde med tribune og flere fotballbaner. Tilbygget til Voss Gymnas blir ca. 3,6 ganger større enn dagens skolebygg fra 1919, og inkluderer også en stor flerbrukshall med utvidet basishall til idrettslinje.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS
Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg
Beliggenhet: Voss, Hordaland
Prosjektperiode: 2014
Areal/Størrelse: 17 500 m2 (uteareal)
Prosjektansvarlig: LINK Arkitektur
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Paul Patrick Donnelly, Espen Kjærem
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS
Entreprenør: NCC
Arkitekt: LINK Arkitektur
Samarbeidspartnere: BRICK Visual
Ide og initiativtaker: Hordaland fylkeskommune
Priser i konkurranser: 2. premie i samspillskonkurranse 2014

Utfordringen i prosjektet har vært å plassere de nye bygningsvolumene i samspill med det historiske bygget, og samtidig bevare tomtens unike landskapskarakter.

Det overordnede landskapsgrepet skaper både kontrast og sammenheng mellom det organisk utformede naturterrenget i vest og et nytt aktivitetsgulv i øst, bygget opp på taket av den nye idrettshallen. Dette skjer i form av en gradering i landskapskarakter fra det eksisterende parkmessige område i vest, gjennom et opparbeidet areal sentralt på skolegården egnet til opphold, til et stramt arkitektonisk bearbeidet platå i øst. Platået har utsikt mot det omkringliggende fjellandskapet i tillegg til fysisk kontakt med idrettsområdet i sør via et trappeamfi integrert i idrettshallens fasade.

 

Foto:Link arkitektur as Landskap (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape