Du er her: Forsiden Konkurranser Internasjonalt
Finn din landskapsarkitekt

Europan 14 - Productive Cities

23.02.2017 | MV

Hvordan kan nye former for produksjon bli en del av byen? Det er spørsmålet som stilles i den kommende runden av Europan, verdens største konkurranse for unge arkitekter og landskapsarkitekter. Narvik, Alta og Lillestrøm er de tre stedene i Norge som deltar.

Europan 14 – Productive Cities har som mål å vise hvordan industri, små håndverksbedrifter, matproduksjon og energiproduksjon kan gis rom i et bylandskap som i står i fare for å bli stadig mer monofunksjonelt.
Europan er en europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. I år presenterer Europan Norge 3 tomter.
LILLESTRØM: Nesa. I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
ALTA: Skiferkaia. Alta ønsker å opprette en ny forbindelse til fjorden, og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia skal bli et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
NARVIK: Teknisk Kvartal. Narvik ønsker å investere i den neste økonomien. Teknisk Kvartal skal i fremtiden bli et sted hvor de unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter. Deltakere skal utvikle et nytt konsept for kvartalet, samt en plan for hvordan den tilstøtende parken kan bli et nytt offentlig rom i Narvik.

Les utlysningen på Europan.no 
Se utlysningen på Doffin

og på hjemmesiden til Norske arkitekters landsforbund

Kalender/frister
13. februar: Lansering av konkurransen
6. mars: Lanseringsevent i Oslo utdeling av Europan Norges Studentpris 2017
6. april: Befaring Alta
7. april: Befaring Narvik
19. april: Befaring Lillestrøm
19. mai: Frist for spørsmål til konkurransen
19.juni: Frist for påmelding
30. juni: Frist for innlevering av konkurransen
1. desember: Prisseremoni. Offentliggjøring av vinnere i Norge.

Se www.europan.no for informasjon om lanseringsarrangement

Kontakt:
Europan Norge, post@europan.no

Åpen konkurranse: Kjøpmannsgata i Trondheim

21.02.2017 | MV

Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterer til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim. Formålet med konkurransen er å finne helhetsgrep som løfter og vitaliserer området. Oppstartsmøte/befaring: 23. mars.

Bryggene i Kjøpmannsgata er Trondheims stolthet og et av de mest fotograferte motivene i byen. De offentlige arealene rundt bryggene har imidlertid stort potensial til å bli mer attraktive. Kjøpmannsgata ble laget etter bybrannen i 1681 og er en av Cicignons hovedakser i Midtbyen. Gata har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll. Vollen ble bygd både som festningsverk og brannsikring, og fremstår i dag som er barriere mellom bryggerekka langs Nidelva og resten av Midtbyen.

Brattørbrua blir om få år erstattet av en ny kjørebru og den verneverdige brua flyttes nærmere Krigsseilerplassen, og blir en ren gang- og sykkelbru. Krigsseilerplassen er et byrom med flott beliggenhet, men med lite bruk. Ønsket er at både Krigsseilerplassen og Kjøpmannsgata skal bli mer attraktiv for både for opphold og ferdsel, og at man skal få fotgjengere og syklister fra både Brattøra og Bakklandet til å velge å legge veien om Kjøpmannsgata inn til sentrum.

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser derfor ut en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse  utforming og nye forbindelser i byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen. Konkurransen skal bidra til konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet.

Konkurransen arrangeres av Trondheim kommune og Statens vegvesen og er finansiert av midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune og Statens vegvesen. Konkurranseutkast må leveres på et nordisk språk.

Les mer om konkurransen på Trondheim2030.no

Tidsplan for konkurransen
Utlysning:                            9.03.2017
Oppstartsmøte/befaring:       23.03.2017
Innlevering:                         15.06.2017
Juryering og premiering:       august/september 2017

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Line Løvstad Nordby


Utlysning av Gravminnekonkurranse

22.08.2016 | MV

I forbindelse med Nordisk kongress i København i september 2017, utlyses det en gravminnekonkurranse i regi av Nordisk forening for kirkegårder og krematorier (NFKK).

Kirkegårdsforeningen: De nordiske begravelseskikker er under forandring, men vi tror at den tradisjonelle grav med individuelle gravminner vil bestå også i framtiden. Det innbys derfor til denne konkurransen med fokus på små gravminner til enkel kistegrav og urnegravsteder.

Konkurransen er åpen for alle, men henvender seg primært til steinindustrien, designere, billedhuggere, kunstnere og andre som arbeider faglig og praktisk med gravminner; herunder fagfolk tilknyttet gravplasser.

Tidsfrister
Frist første fase: tekst og tegninger innsendes senest 01.12.2016
Frist andre fase: Det ferdige 1:1 gravminne leveres senest 01.04.2017

Se fullstendig informasjon på hjemmesiden til Norsk forening for kirkegårdskultur

Get a bike! Break free

30.04.2013 | MH

Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder sykling som transportmetode. Når FutureBuilt starter sin årskonferanse i Bærum 4.6.2013 inviteres det til idékonkurranse for å forandre på dette. Fokus er på Osloregionen.

copenhagen-cycle-chic
Foto: Copenhagen-cycle-chic

I København er det nærmere 40 prosent som sykler til jobb, i Oslo er det 6 prosent. I samarbeid med Syklistenes Landsforening lanserer FutureBuilt 4. juni idékonkurransen "Get a Bike! Break free". Målet er å få fram konkrete forslag til hvordan Osloregionen kan bli en av Europas beste sykkelregioner.
- Hvordan må byene og transportsystemet utformes for at sykkelen skal bli det foretrukne framkomstmiddel?
- Hvilke store og små, lokale og regionale, fysiske og organisatoriske grep må gjøres for at 50 prosent skal ta sykkelen i bruk til jobb og skole?

Resultatene fra konkurransen vil i neste omgang danne grunnlag for konkrete initiativer og prosjekter, samt debatt om sykkelens rolle i byutviklingen. Konkurransedeltagerne vil bli bedt om å utvikle konsepter og ideer og illustrere disse gjennom tekst og uttegning.

Hvem kan delta?
Konkurransen retter seg mot et bredt spekter av deltakere; fra profesjonelle fagfolk som arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere, spesialister på infrastruktur og samfunnsvitere, til frivillige organisasjoner. Det er ingen formelle krav til kompetanse. Konkurransen retter seg både mot norske og internasjonale aktører. Det er særlig ønskelig å få med deltakere fra store sykkelland som Danmark og Nederland. Konkurransespråk vil være norsk/skandinavisk og engelsk

Idekonkurranse lanseres på FutureBuilts årskonferanse 4. juni.
Les mer om saken på Futurebuilts nettside.
Påmelding til konferansen.

Arrangører:
Initiativtakere er FutureBuilt og Syklistenes Landsforening.
Hovedsamarbeidspartner: Transnova.
Øvrige samarbeidspartnere er FutureBuilt-kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Miljøverndepartementet/Framtidens byer, ROM Eiendom, Jernbaneverket,
Statens vegvesen, Norske arkitekters landsforbund og Norske landskapsarkitekters forening.

NLAs medlem i juryen er landskapsarkitekt Ellen Husaas, MNLA.

Nordens Hus omgivelser - Idékonkurrence

08.02.2012 | MH

Midgarður - Reykjavik | Idékonkurrence i Reykjavik centrum

NordensHus_Reykjavik
Midgarður - Reykjavik | Idékonkurrence i Reykjavik centrum

Nordens Hus og FÍLA – den Islandske Landskabsarkitekt forening – indbyder hermed til en idékonkurrence vedrørende området omkring Nordens Hus. Nordens Hus i Reykjavik er tegnet af Alvar Aalto, en af det 20 århundrede største arkitekter.
Konkurrencen er en idékonkurrence og er åben for alle landskabsarkitekter og andre faggrupper indenfor Islands Designcenter og tilsvarende faggrupper i de øvrige nordiske lande.
Præmiesummen udgør ialt op til 2.000.000,- islandske kroner inklusive moms.
Konkurrencens målsætning er at få realisérbare og spændende idéer til udformning af dette særlige område som er midt i Reykjaviks centrum. Dette område skal fungere hele året som frilufts område for hele familien, til alsidig brug.
Konkurrenceforslag skal indleveres senest kl. 18:00 mandag den 12. mars 2012. Nærmere oplysninger om afleveringsbetigelser o.a. findes i konkurrencebeskrivelsen. Alle oplysninger og konkurrencedokumenter findes på Islands Designcenters hjemmeside www.honnunarmidstod.is 
Dommerkomitéen afslutter bedømmelsen inden 22. Marts 2012.

Dommerkomitéen består af følgende medlemmer:
Sigurlaug Ingibjörg Lövdahl, Islands Universitet
Stig Lennart Andersson, Landskabsarkitekt og professor ved Københavns Universitet
Max Dager, Direktør Nordens Hus
Björn Axelsson, afdelingsleder By & Plan Reykjavik Landskabsarkitekt FÍLA
Inga Rut Gylfadóttir, Landslagsarkitekt FÍLA og formand FÍLA

Nordic Urban Light Design Competition 2011 - NUDA

19.08.2011 | HLS

Nordic Urban Design Association, NUDA are pleased to share with you the launch of a new idea/conceptual competition on outdoor lighting, in Stavanger East, Norway.

Nordic Urban Design Association, NUDA are pleased to share with you the launch of a new idea/conceptual competition on outdoor lighting, in Stavanger East, Norway.

Purpose
The design task is to conceptualize an urban lighting design proposal for new Stavanger East lighting.

Urban lighting design
Urban lighting design is an important tool for strengthening the urban context and better understanding the concept of light and what it can provide the city space; the streets; the plazas; the parks; the buildings and the relationship between interior and exterior with as a necessary edge of visual attractiveness.

NUDA, in partnership with Philips and Urban Sjøfront, invites your team to create a conceptual design strategy for Stavanger East which addresses our night time perception of our cities, through your participation at: Urban Light Design Competition 2011.

The winner, 2nd and 3rd prize will share the amount of 10000 Euro at the jury´s discretion.

Les mer her

Student Charette Design Workshop

12.04.2011

HSR Hochschule fuer Technik Rapperswil, University of Applied Sciences is proud to initiate this year’s Student Charette at the IFLA World Congress. HSR is a leading institution in landscape architecture and the only university offering a Bachelor’s degree in this domain in German speaking Switzerland.

TOPIC
The transformation of the historical Gruenfels site in Rapperswil-Jona within the context of urbanization, developing infrastructure and the need for recreation.


Brief
The Charette is open for undergraduate or master students of landscape architecture and the program will be directed by a team of Swiss professors. In the Charette the students will be asked to analyze the site and develop open space concepts concerning the historical Gruenfels site. The site chosen is about 1 hectare and has recently been affected by city growth and merging towns. Current plans surrounding the area involve the redesigning of the train station and the development of the nearby quarter. The aim is to transform the site into a new urban park.


Fee
There is no registration fee for the Student Charette.
Board, accommodation, activities and transportation from the program venue to the site during participation of the Student Charette (22-24 June) will be covered by the organizer. All other charges and travel costs to Rapperswil are the responsibility of the entrants.

Les mer her.

International Design Competition for the Sites of Jewish History in Lviv, Ukraine

29.09.2010 | SB

International Design Competition for the Sites of Jewish History in Lviv, Ukraine, announced by the Executive Committee of the Lviv City Council on August 6, 2010.

The competition is for proposals for three separate sites in the city that have important connections to the life of the Jewish community before the Second World War, and to its destruction during the Nazi occupation.

The competition has two interconnected agendas. The first is to support and further encourage the emerging awareness of Lviv's multi-ethnic past by contributing to the rediscovery of the heritage of its almost completely vanished Jewish community. The other is to find solutions for bettering the design and use of these three public open spaces in order to improve their value as amenities for the local inhabitants and visitors, and in doing so, draw attention to the significance of the sites.

Participants are invited to submit proposals for each or all of the following:

Competition for the Synagogue Square

A site in Lviv's UNESCO listed historic center which played an important role in the religious and cultural life of Lviv's Jewish community. It is now used as a public open space. Before the Second World War, here stood: the Great City Synagogue, the Turei Zahav Synagogue (the Golden Rose or Nachmanovych Synagogue), and the community's Beth Hamidrash building.

Competition for the Besojlem Memorial Park

The site, which was once part of an historic Jewish cemetery laid to waste during the Holocaust, now parkland connected to the courtyard of Lviv Municipal Maternity Hospital.

Competition for the Yanivsky Concentration Camp Memorial

The site near the Yanivsky concentration camp, where mass killings took place. The place was known as the Valley of Death (Dolyna smerti), and is now part of the Kortumov Hill nature reserve northeast of Lviv.

The submission deadline is 6 p.m. (EET), December 1, 2010. Prizes are to be awarded for each of the competition sites. Winners are to be announced on December 15, 2010.

There is no entry fee, but to be eligible, competitors must register no later than November 10,  2010 by email to competition@city-adm.lviv.ua, or by fax to 38 032 275 13 09

All competition materials can be downloaded at

http://www.city-adm.lviv.ua/archilviv/ (in English and Ukrainian)

For questions, please write to competition@city-adm.lviv.ua

Studentkonkurranse - LA Journal Design Competition

29.09.2010

Landscape Journal Students' design competition: "Art in Landscape"

Last ned PDF av konkurranseprogrammet.

Mer info om konkurransen finner du på www.lajournal.in

Park in the new city fairground redevelopment area - CityLife

25.05.2010

The International Planning Competition "Park in the new city fairground redevelopment area - CityLife" has been announced.

With the publication of the Public Announcement on 19 May 2010 on the Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana number 57- serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, the selection of the candidates is officially open.
 
The promoter, CityLife S.r.l., will announce a private, invitation-only International Planning Competition for the new park and has asked the City of Milan to provide the names of 5 architects/engineers who will be nominated for participation along with the architects/engineers nominated directly by CityLife S.r.l.
 
The text of the Public Announcement regarding the selection of the 5 candidates who will be invited to participate in the Competition is published on the websites www.comune.milano.it and www.city-life.it
 
Applications for participation in the selection process, including all required documents and materials required must be received no later than Wednesday, 30 June 2010.
Failure to submit the documentation by this deadline will result in exclusion from the selection process.
 
The announcement was given 21. june by the municipal councillor for the City Development, Carlo Masseroli, during a press conference at CityLife.
 
The new city park, measuring some 168,000 square meters will cost 16.3 million of euros and will be realized in three phases. The first lot within 2012, the second within 2013 and the last one within 2014.
 
The 5 selected candidates will receive notice of the Commission's decision on or before 9 July 2010. The winner will be announced on or before 30 october 2010. Subsequent to the competition the winner shall develop the final park project by 31/12/2010.
 
Here attached the Public Announcement of the City of Milan
 
It is possibile to get further information at
http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/ECC182A409D9CB10C125772100455591?opendocument
 
and at
www.city-life.it
 

Santa & Cole Landscape Architecture Competition

06.05.2010

Within the framework of the European Biennial of Landscape Architecture, Santa & Cole, the Spanish Association of Landscape Architects (AEP) and the European Biennial of Landscape Architecture announce the first Santa & Cole Landscape Architecture Competition, a Europe-wide competition of ideas intended to promote and reward good professional landscape architecture work in Spain, as a new culture which modifies and enriches the surroundings.

This first competition will reward the landscape architecture intervention in the Valle de Sant Pere, within the Belloch property, located in the municipality of La Roca del Vallés, Barcelona.
The winning competitor or team, in accordance with the terms of these conditions, will be entrusted with the assignment of drafting the final design corresponding to their proposal.
Further information at http://www.santacoleconcursopaisajismo.com/concurso.php?idioma=en

Secretariat of the I SANTA & COLE Landscape Architecture Competition

Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km. 5,6
E-08430 La Roca del Vallés (Barcelona, SPAIN)
T. +34 938 619 100
F. +34 938 711 767
e-mail: concursopaisaje@santacole.com  

Best private plots 10 - Die besten Gärten 2010

12.05.2010

International Competition - Call for Entries

April 1st started the international garden architecture competition best private plots 10 - Die besten Gärten 2010. We hope to spark your interest in the competition and would welcome your entry - please find the competition brief attached.

The award recognizes exemplary design of sustainable private open spaces, highlighting the garden as a place of innovation, as a space for creative expression and action, as contemporary dialogue between architecture, ecology and landscape.

The competition is being held for the 4th time since 2006. The award criteria include: idea, conceptual and artistic quality, ecological quality, use of plants and materials, relationship between inside and outside, delimitation of space and organisation of open space, technical planning, sustainability. Special attention will also be given to the individual diversity of use and functionality. The open space must be clearly identifiable as intended for private residence and use.

The prize honours exceptional achievements in the design of sustainable private outdoor space and gardens, which were completed after January 1st, 2000. This is an open competition. Landscape architects, architects, garden owners, designers, florists, gardeners, artists, nurseries and landscaping firms, as well as teams including a combination thereof are eligible.

Prizes: First prize: Euro 7.000,- | Second prize: Euro 5.000,- | Third prize: Euro 3.000,-
Submission forms: www.privateplots.at
Deadline for entries: May 31st, 2010
Award ceremony: September 25th, 2010, 7 p.m., at the Loisium, Loisiumallee 1, A-3550 Langenlois, Austria

Jury
Bart Brands, karres en brands (NL)
Andrea Cejka, hutterreimann+cejka (A/CH/D)
Xavier Perrot, cao I perrot studio (F/USA)
Neil Porter, Gustafson Porter (GB/USA)
Judith Wieser-Huber, After Image Productions (A)

Catalog
The bilingual catalog - in English and German - "best private plots 10 - Die besten Gärten 2010. Internationale Beispiele zur Gartenarchitektur" will present the about 30 nominated outdoor spaces and gardens and contributions by the five jurors. The catalog will be launched at the award ceremony.

The catalogs of the precedent competitions can be ordered at: http://www.privateplots.at/en/catalogue.html.

Idea and concept

The private plots & public spots concept is based on an interdisciplinary discussion of aesthetic and cultural concepts in garden and landscape architecture by the landscape architect Karin Standler, the horticultural scientist Andrea Heistinger and the architect Robert Froschauer, and was expanded by contributions of cultural theorist Gisela Steinlechner.

Competition management, organisation und public relations
Team private plots
Contact persons: Karin Standler und Robert Froschauer
Assistant: Felicitas Konecny
info@privateplots.at
Phone: (+43)69913554566
A-1070 Vienna, Seidengasse 13/3
Austria
www.privateplots.at
More information attached and on www.privateplots.at

Campus Leuphana University Lueneburg - 2010

06.05.2010

The landscape architecture design competition "Campus Leuphana University Lueneburg" in Germany has been launched on May 3, 2010.

Landscape Architects are welcome to apply online at www.phase1.de/leuphana until June 1, 2010.

Aim of the project is the re-design of the outdoor campus facilities of Leuphana University in accordance with Daniel Libeskind's key design principles as set in his strategy plan. The area extends over 15 hectare. In the course of the Leuphana freshers week early October 2010, involved landscape architects will be commissioned as Visiting Lecturer to support students in making a film about specific campus sites.

For further information please see www.phase1.de/leuphana

Celebrating Landscape Architecture: CSLA awards of excellence 2009

31.03.2009

The Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) is pleased to announce that 25 projects located in Canada and the United States have won national and regional recognition in the prestigious 2009 CSLA Awards of Excellence in Landscape Architecture.

Last ned notat.

Internasjonal konkurranse - Kings Cross

21.06.2008 | MBW

Camden Council and land owner Network Rail are seeking expressions of interest from architects, landscape architects and urban designers for the design of a brand new, urban square at Kings Cross, London. The new square, occupying 7000m2 directly in front of the historic Grade 1 listed façade to Kings Cross must be able to cope with up to one hundred thousand commuters, visitors and residents every day. The anticipated budget for the project is six million pounds at today's cost.

An international, two-stage design competition has been announced simultaneously in the Official Journal of the European Union (OJEU) and on a dedicated competition internet site (www.malcolmreading.co.uk/kingsxsquare).

The first stage of the competition invites a response from international participants before the end of July who are asked to submit credentials and relevant experience. From these responses a shortlist of six will be chosen to work up concept propositions, for which an honorarium of £6000 will be paid. These will be reviewed by a technical panel and a final decision made by a jury that will meet in early December., LONDON 

The competition is being managed by Malcolm Reading Consultants in association with the Royal Institute of British Architects (RIBA) Competitions Office. The competition also has the support of the Landscape Institute. For information on how to enter visit the web site www.malcolmreading.co.uk or email kingsxsquare@malcolmreading.co.uk.
The deadline for Stage One submissions is 1 August 2008.
For press enquiries, please phone Malcolm Reading on (020) 7637 2502.
INTERNATIONAL URBAN DESIGN COMPETITION FOR KINGS CROSS

International Contest for Gangbuk Park

20.11.2007

Request for Cooperation with Participating in the International Contest for Gangbuk Park

With the aim of making Odong Park and its peripheries in 28-6, Beondong, Gangbuk-gu Seoul, a large-sized one with world level, the Seoul City Government noticed ?The International Contest for Masterplan about Gangbuk Park?on the websites of Seoul city ( http://www.seoul.go.kr) and parks in Seoul ( http://parks.seoul. go.kr ) mentioned in the attachment. Our city government would like your organizations to promote your members to participate in the contest.

Studentkonkurranse - 'Transfoming with water, the way to paradise?'

20.11.2007 | NLA

We would like to remind you about the IFLA Student Competition 2008, named 'Transforming with water, the way to paradise?' We invite all students of landscape architecture to participate in this very interesting and inspiring design competition. For information about this competition please check the announcement for the 2008 International Student Competition of the 45th IFLA World Congress, held in the Netherlands.

The closing date of submissions is the 1st of May 2008. The prize-giving ceremony will be at the IFLA Worldcongress 2008 in Apeldoorn, the Netherlands.

http://www.bigfish-events.com/StudentCompetition/tabid/79/Default.aspx

Toftegårds Plads Syd

13.03.2008

Åpen internasjonal idékonkurranse

Toftegårds Plads Syd har i en årrække ligget stort set uudnyttet hen, og i sin nuværende form lever den slet ikke op til, at området er en af de vigtigste og mest markante porte til byen. Københavns Kommune har på den baggrund besluttet at igangsætte en konkurrence med det formål at få ideer til, hvordan der kan skabes et levende, menneskeligt og pulserende byrum af arkitektonisk høj kvalitet. Konkurrencen lægger op til at der også kan foreslås nyt byggeri eller andre former for overdækninger og konstruktioner på pladsen. Under alle omstændigheder skal det være en plads, som kan understøtte den udvikling, der er ved at gøre den sydlige del af Valby til et af Københavns mest interessante områder. Den samlede præmiesum er på 750.000 DKK med en eller flere førstepræmier på min. 150.000 DKK.

Tidsfrist for mottak av tilbud: 01.04.2008
Premiesum: 750.000 DKK

Link til Akademisk Arkitektforening her

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape