Du er her: Forsiden Konkurranser Norge Begrenset plan- og designkonkurranse Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Begrenset plan- og designkonkurranse Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon

24.09.2010

Brattørkaia AS, Jernbaneverket, Star Property AS, Rom Eiendom AS, Trondheimsfjorden Interkommunale havn og Trondheim kommune søker etter 3 grupper/firma med tverrfaglig kompetanse for deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse for et helhetlig idéprosjekt for uterommene på Brattørkaia og Trondheim sentralstasjon.

Frist for innsending av søknad til prekvalifisering: 8.10.2010

Planområdet er ca 43 000 m2 stort og ligger nord for Midtbyen i Trondheim, ut mot Trondheimsfjorden. Området utgjør et av Trondheims viktigste og mest sentrale byomformingsområder. Utforming av utearealene skal bidra til å vitalisere byens havnefront og gjøre området mer tilgjengelig og attraktiv å ferdes i.

Invitasjon til prekvalifiseringen og konkurranseprogrammet med mer informasjon om konkurransen finnes på følgende nettsider:
Lenke til Trondheim kommunes hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/prekval/
Lenke til Doffinkunngjøringen: http://www.doffin.no/search/show/Search_View.aspx?ID=SEP151658

Jurymedlem oppnevnt av NLA: Tone Lindheim MNLA.

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape