Du er her: Forsiden Konkurranser Norge Kirkegårder i Trondheim

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Gravplass og kirkegård i Trondheim

21.02.2012

Kirkelig fellesråd i Trondheim inviterer til felles prekvalifisering for 2 separate plan- og designkonkurranser for hhv utvidelse av Tiller kirkegård og nye Charlottenlund gravplass.

Prekvalifiseringen er åpen for landskapsarkitekter med arkitektbistand.  3-5 team velges ut til hver konkurranse og honoreres med hver NOK 150.000

Frist for søknad om prekvalifisering er 15.03.2012 kl. 14.00

I og med at konkurransene for begge anleggene og den videre prosjektutviklingen ligger parallelt i tid, velger Kirkelig fellesråd å gjennomføre èn felles prekvalifisering. For å sikre at prosjekterende har tilstrekkelig kapasitet til gjennomføring av oppgaven, samt for å gi flest mulig firma mulighet til å delta i konkurransene, vil Kirkelig fellesråd velge ut deltakere slik at ingen får tilbud om å delta i begge konkurransene. Tilbydere oppfordres til å angi om de kun ønsker å bli vurdert for den ene konkurransen, og i tilfelle hvilken.

Få mer informasjon og se Doffin-kungjøring her

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape