Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013
Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Uravstemningen utsatt

  20.05.2015 | Kommunikasjonsgruppen for ny org.

  Styringsgruppen for ny, felles organisasjon har i dag besluttet at den varslede uravstemningen for alle tre organisasjonene, NIL, NAL og NLA, som skulle holdes i juni, blir utsatt på ubestemt tid.

  Uravstemning i NLA

  24.04.2015 | MV

  Etter en intern mobilisering blant NLAs medlemmer, er det samlet inn 115 krav om uravstemming, altså fra mer enn de nødvendige 10 % av medlemmene. Ergo blir det avholdt uravstemning også i NLA angående ny, felles arkitektorganisasjon samtidig med NIL og NAL i juni.

  NLAs årsmøte 2015

  21.04.2015 | admin

  53 stemmeberettigede i salen, medbringende 332 fullmakter, til sammen 385 stemmer dvs 53 % av NLAs medlemmer. Spenningen var knyttet til sak 8 - om å opprette ny felles arkitektorganisasjon. Opptellingen etter den skriftlige avstemmingen - inklusive årsmøtedeltakere og fullmakter - viste at 197 stemte ja, 169 stemte nei og 19 stemte blankt. Det var nødvendig med 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene, dermed falt forslaget.

  Samarbeid om ny felles arkitektorganisasjon 2012-2016

  30.09.2016 | admin

  Arbeidet med ny felles arkitektorganisasjon ble avsluttet i 2016, etter at beslutningsgrunnlaget ikke fikk tilstrekkelig oppslutning i OAF OG BAF. Saken kom derfor ikke til avstemning i NLAs årsmøte 2016.

  Medlemshøring ny organisasjon og Rapporten "NLA i fremtiden"

  20.10.2014 | MV

  I midten av september 2014 kom en ny vending i prosessen med Norges Arkitekter: Afag ønsket ikke å være med videre, pga uenigheter om fagforeningsspørsmålet. Så ble NLA invitert med igjen. NLA svarte med å etterlyse medlemshøring.

  Arbeidsgruppen NLA i framtida

  22.08.2014 | MV

  Under NLAs årsmøte ble det tatt til orde for å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på videre organisering og modernisering av NLA: Arbeidsgruppen NLA i framtida. En arbeidsgruppe som ble nedsatt i forrige styremøte har nå konstituert seg og avholdt første møte.

  Norges Arkitekter og NLA i framtiden

  07.05.2014 | MH

  Arkitektenes fagforbund AFAG, Norske arkitekters landsforbund NAL, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening NIL og Norske landskapsarkitekters forening NLA utreder en ny arkitektorganisasjon; Norges Arkitekter. Sveriges Arkitekter SA er modell. Parallelt utredes alternativet "NLA i framtiden", i tråd med NLAs årsmøte 2013.

  Strategi- og handlingsplan 2013

  03.03.2013 | MH

  Utkast til strategi- og handlingsplan for 2013 med ramme for 2014

  Søkbare prosjektmidler 2013

  04.03.2013 | MH

  Styret har satt av kr 70 000 i søkbare midler for 2013. Midlene skal gå til formål som profilerer faget landskapsarkitektur. Alle kan søke prosjektmidler; NLAs lokalavdelinger, landskapsarkitektstudenter. Eksempel på formål: fagarrangement, utstillinger, konkurranser, publikasjoner, tidsskrifter.

  NLA Kontaktutvalgsmøte

  03.07.2015 | admin

  Kontaktutvalgsmøtet er nedfelt i NLAs vedtekter pkt. 4. KU-møtet holdes i forbindelse med NLAs høstkonferanse eller tilsvarende fagarrangement.

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape