Du er her: Forsiden NLA Komiteer og utvalg

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NLA

Komiteer og utvalg

24.11.2017 | admin

Internasjonal delegat 2016-2020
Yngvar Hegrenes, IFLA-delegat, yngvar.hegrenes@byr.oslo.kommune.no

Konkurransenemnda
Ragnhild Momrak, leder (2017-19), ragnhild@dronninga.com (/observatør i NAL/Arkitektbedriftenes konkurransekomitè)
Line Løvstad Nordbye, medlem (2017-19), lln@blark.no  
Elisabet H. Kongsbakk, medlem (2016-18), elisabet.kongsbakk@vegvesen.no
Ingvild Nesse, varamedlem (2016-18), ingvild.nesse@gmail.com

Medlemskapsnemnda
Rainer Stange, leder (2017-19), rainer@dronninga.com
Ingvill Sveen, medlem (2017-19), ingvill.sveen@hamar.kommune.no  
Erik Myhr Munkeby, medlem (2016-2018), emm@gullikgulliksen.no 

Utdanningskomiteen
Kjersti Vallevik Håbjørg, leder (2016-18), kjersti@barbakke.no
Helle Blindheim Strandhagen, medlem (2017-19), helle.strandhagen@nmbu.no
Arne Sælen, medlem (2016-18), post@landskapdesign.no

Komiteen for etikk og tvister
Kari K. Sundfør, leder (2017-19), kari.klynderud.sundfor@oppland.org
Catrine Louise Løken, (2016-18), cathrine.loken@vegvesen.no 
Tobias Lahn (2016-2018), tol@blark.no

Kontrollkomiteen
Anita Veiseth (2015-17), anita@verte.no 
Trond Heggem (2016-18), trond@agraff.no

Valgnemnda
Ola Bettum (2017-19), ola.bettum@inby.no
Anne Pia Møllenhus (2017-19), apm@linklandskap.no 
Bård Sødal Grasbekk (2016-18) bard.sodal.grasbekk@hamar.kommune.no

OPPNEVNT AV NLAs KONKURRANSENEMND:

Rådet for byarkitektur i Oslo, 2015-2019
Aaste Gulden Sakya, representant, aaste.gulden.sakya@ramboll.no  
Jorleif Jørgenvåg, vara, jorleif.jorgenvag@statsbygg.no

Jury for Vakre Vegers Pris
Ola Bettum, ola.bettum@inby.no
Torunn Hognestad (vara), torunn.hognestad@ramboll.no

Jury for Landskapsarkitekturprisen
Torunn Hognestad, leder: torunn.hognestad@ramboll.no
Representanter fra landsdelene (5)

MEDARBEIDERE I TIDSSKRIFTENE:

Redaksjonen for Arkitektnytt, landskapsmedarbeider:
Ivar Winther: ivarwinther@gmail.com

Redaksjonen for Arkitektur N
Ingrid Haukeland, tlf: 416 16 465, ingrid.haukeland@hfk.no
Thea Kvamme Hartmann, tlf: 986 07 291, theakvamme.hartmann@snohetta.com

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape