Du er her: Forsiden NLA Lokalavdelingene

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: www.flickr.com

  Lokalavdelingene

  05.06.2019 | admin

  Her finner du informasjon om kontaktpersoner i NLAs lokalavdelinger

  Foreningen ble stiftet 23.11.1929.
  NLA endret navn fra Norsk Hagearkitektlag til Norske landskapsarkitekters forening i 1969.

  NLA Oslo/Akershus - org. nr. 993 276 413 

  Leder: Max Gitenstein (2017-2019) - maxwell.gitenstein@so-la.no - 955 28 658
  Kasserer: Ingrid Fallet - ingrid.fallet@sweco.no - 480 02 056 
  Styremedlem: Daniel Ewald - daniel@barbakke.no - 414 54 042
  Styremedlem: Balèn Yousef - balen@dronninga.com - 918 59 272
  Studentrepresentant NMBU: Rannveig Hetland - hetland94@hotmail.com - 478 38 875  
   
  NLA Østfold
  Kontaktperson: Valborg Leivestad - valborg.leivestad@multiconsult.no - 930 35 749
  Kasserer/styremedlem: Åsa Hjorth - ah@insitu.no - 957 66 783

  NLA Hedmark/Oppland

  Kontaktperson: Kari Klynderud Sundfør (2017-2019) 
  Styremedlem: Bård Sødal Grasbekk (2016-2018)
  Styremedlem: Sigrid Rudningen Hafskjold (2017-2019)
  Varamedlem: Ingvill Sveen (2016-2018)
  Varamedlem: Silje Myhre Amundsen (2016-2018)

  Valgkomite: Kristin Loe Kjelstad (2016-2018) og Anne Helene Midtveit (2017-2019)

  NLA Buskerud       
  Kontaktperson 

  NLA Vestfold
  Kontaktperson: Lene Stenersen - lene.stenersen@vegvesen.no - 986 42 646

  NLA Telemark - org. nr. 991 449 639 
  Leder: Birgitte Hellstrøm (2019-2021) - birgitte.hellstrøm@t-fk.no - 975 95 226
  Kasserer: Elin Katrine Nilssen (2019-2021) - elin.nilssen@asplanviak.no - 482 62 631
  Styremedlem: Håvard Nymoen (2019-2021) - havard.nymoen@skien.kommune.no - 934 22 309
  Styremedlem: Marthe Maren Thomassen (2018-2020) - mmt@feste.no - 920 57 342

  NLA Agder - org. nr. 993 907 790
  Leder: Kristin J. Fløystad, kristin.floystad@arendal.kommune.no - 470 79 993
  Kasserer: Svanur Larusson, svanur.larusson@multiconsult.no - 900 66 898
  Styremedlem: Stasa Josilovic - stasa.josilovic@asplanviak.no - 917 54 995
  Styremedlem: Silje Aasgrav - silje.aasgrav@ramboll.no - 980 70 898

  NLA Rogaland - org. nr. 891 296 932 - nlarogal@gmail.com
  Kontaktperson: Marit Mong, marit.mong@multiconsult.no - 952 39 580

  NLA Hordaland - org. nr. 915 954 286 -  nlahordaland@gmail.com
  Leder: Johan A. Abrahamsson - Johan.Alexander.Abrahamsson@norconsult.com, 454 04 586
  Styremedlem: Malin Lundholm - malin@arkcubus.no, 461 24 021

  NLA Sogn og Fjordane
  Kontaktperson: Åse-Birgitte Berstad - Ase-birgitte.berstad@vegvesen.no, 926 94 926

  NLA Møre og Romsdal
  Kontaktperson: Siri Anette Myklebust - siri.anette.myklebust@norconsult.com, 924 03 483 

  NLA Trøndelag - org.nr. 918 906 878 - nla.trondelag@gmail.com
  Leder: Jens Zeevaert - jens.zeevaert@asplanviak.no - 451 82 803
  Kasserer: Hans Stefan Eriksson - hans@plan.no - 902 93 015 
  Styremedlem: Tonje Indgul Hilmarsen - tonje.hilmarsen@multiconsult.no - 954 25 912
  Styremedlem: Oddveig Hovdenak - oddveig@agraff.no - 936 05 035
  Styremedlem: Magnhild Lunde - magnhild.lunde@trondheim.kommune.no - 909 66 495

  NLA Nordland - org. nr. 996 958 868
  Kontaktperson: Åsfrid Fagervik - landark@landark.no - 926 22 556

  NLA Troms - org. nr. 915 088 082
  Leder: Henriette Jordheim - henriette.jordheim@tromso.kommune.no - 976 18 239
  Kasserer: Mari Hagen - Mari.Hagen@norconsult.com, 480 04 259
  Styremedlem: Rakel Fredriksen - rakel.fredriksen@asplanviak.no - 918 19 261

  NLA Finnmark
  Kontaktperson: Anita Veiseth - anita@verte.no - 901 47 746

  ---

  Terra Forma - org. nr. 912 270 149 - post@terraforma.info
  (landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene på NMBU - tidligere LA-laget)

  Leder: Yngve Gorseth
  Økonomiansvarlig: Cathrine Bugge
  Sekretær: Beathe Gillebo
  Sponsoransvarlig: Thea Marum Kvarme
  Markedsføringsansvarlig: Julie Therese Hegland
  Fagansvarlig: Jo Sindre Kleppe Simonsen
  Arrangementsansvarlig: Hanne Gjermstad
  Kjøkkenansvarlig: Kjersti Børve Skjelbreid
  LING-styremedlem: Ingrid Børsting
  ELASA-representant: Elisabeth Stenseth
  Nettredaktør: Runa Gjerland

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape