Du er her: Forsiden NLA Lokalavdelingene

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: www.flickr.com

Lokalavdelingene

09.01.2019 | admin

Her finner du informasjon om kontaktpersoner i NLAs lokalavdelinger

Foreningen ble stiftet 23.11.1929.
NLA endret navn fra Norsk Hagearkitektlag til Norske landskapsarkitekters forening i 1969.

NLA Oslo/Akershus - org. nr. 993 276 413 

Leder: Max Gitenstein (2017-2019) - maxwell.gitenstein@so-la.no - 955 28 658
Kasserer: Ingrid Fallet - ingrid.fallet@sweco.no - 480 02 056 
Styremedlem: Daniel Ewald - daniel@barbakke.no - 414 54 042
Styremedlem: Annabel Danson (permisjon 2017-2018) 
 
NLA Østfold
Kontaktperson: Karsten Jørgensen - karsten.jorgensen@nmbu.no - 977 59 635
Kasserer: Åsa Hjorth - ah@insitu.no - 957 66 783
Styremedlem: Valborg Leivestad - valborg.leivestad@multiconsult.no - 930 35 749
Styremedlem: John E. Berg - post@bergogdyring.no - 480 44 442 

NLA Hedmark/Oppland

Kontaktperson: Kari Klynderud Sundfør (2017-2019) 
Styremedlem: Bård Sødal Grasbekk (2016-2018)
Styremedlem: Sigrid Rudningen Hafskjold (2017-2019)
Varamedlem: Ingvill Sveen (2016-2018)
Varamedlem: Silje Myhre Amundsen (2016-2018)

Valgkomite: Kristin Loe Kjelstad (2016-2018) og Anne Helene Midtveit (2017-2019)

NLA Buskerud       
Kontaktperson 

NLA Vestfold
Kontaktperson: Astrid Skalleberg - astrid.skalleberg@norconsult.com - 901 56 237

NLA Telemark - org. nr. 991 449 639 
Leder: Birgitte Hellstrøm (2017-2019) - birgitte.hellstrøm@t-fk.no - 975 95 226
Kasserer: Elin Katrine Nilssen (2017-2019) - elin.nilssen@asplanviak.no - 482 62 631
Styremedlem: Håvard Nymoen (2017-2019) - havard.nymoen@skien.kommune.no - 934 22 309
Styremedlem: Kjersti Berg (2016-2018) - kjersti.berg@t-fk.no - 926 01 601   

NLA Agder - org. nr. 993 907 790
Leder: Kristin J. Fløystad, kristin.floystad@arendal.kommune.no - 470 79 993
Kasserer: Svanur Larusson, svanur.larusson@multiconsult.no - 900 66 898
Styremedlem: Stasa Josilovic - stasa.josilovic@asplanviak.no - 917 54 995
Styremedlem: Sunniva Sutestad - sunniva.sutestad@asplanviak.no - 476 72 206

NLA Rogaland - org. nr. 891 296 932 - nlarogal@gmail.com
Leder: Marit Mong, marit.mong@multiconsult.no - 952 39 580
Kasserer: Silje Kjosavik - SiljeS.Kjosavik@asplanviak.no - 411 21 093 
Sekretær: Hege T. Borsheim - hege.tjoflat.borsheim@stavanger.kommune.no - 415 55 712 
Styremedlem: Tone Dybing - tone.dybing@multiconsult.no - 991 54 492

NLA Hordaland - org. nr. 915 954 286 -  nlahordaland@gmail.com
Leder: Johan A. Abrahamsson - Johan.Alexander.Abrahamsson@norconsult.com, 454 04 586 
Styremedlem: Ina R. Devik - ina@arkcubus.no, 411 03 917
Styremedlem: Malin Lundholm - malin@arkcubus.no, 461 24 021

NLA Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Åse-Birgitte Berstad - Ase-birgitte.berstad@vegvesen.no, 926 94 926

NLA Møre og Romsdal
Kontaktperson: Siri Anette Myklebust - siri.anette.myklebust@norconsult.com, 924 03 483 

NLA Trøndelag - org.nr. 918 906 878 - nla.trondelag@gmail.com
Leder: Oddveig Hovdenak - oddveig@agraff.no - 936 05 035
Kasserer: Tonje Indgul Hilmarsen - tonje.hilmarsen@multiconsult.no - 954 25 912
Sekretær: Katrina Ottesen Stone - katrina@selberg.no - 482 81 377
Styremedlem: Roy Anders Hesjedal - roya.hesjedal@asplanviak.no - 468 85 897
Styremedlem: Hans Stefan Eriksson - hans@plan.no - 902 93 015
Styremedlem: Hildegunn Høistad Loraas - hildegunn@selberg.no - 980 46 892 
Styremedlem: Jens Zeevaert - jens.zeevaert@asplanviak.no - 451 82 803
Styremedlem: Ellen Kristina Leinonen - ellen.leinonen@asplanviak.no - 918 22 226

NLA Nordland - org. nr. 996 958 868
Kontaktperson: Åsfrid Fagervik - landark@landark.no - 926 22 556

NLA Troms - org. nr. 915 088 082
Mari Hagen - Mari.Hagen@norconsult.com, 480 04 259
Rakel Fredriksen - rakel.fredriksen@asplanviak.no - 918 19 261
Henriette Jordheim - henriette.jordheim@tromso.kommune.no - 976 18 239

NLA Finnmark
Kontaktperson: Anita Veiseth - anita@verte.no - 901 47 746

---

Terra Forma - org. nr. 912 270 149 - post@terraforma.info
(landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudentene på NMBU - tidligere LA-laget)

Leder: Yngve Gorseth
Økonomiansvarlig: Cathrine Bugge
Sekretær: Beathe Gillebo
Sponsoransvarlig: Thea Marum Kvarme
Markedsføringsansvarlig: Julie Therese Hegland
Fagansvarlig: Jo Sindre Kleppe Simonsen
Arrangementsansvarlig: Hanne Gjermstad
Kjøkkenansvarlig: Kjersti Børve Skjelbreid
LING-styremedlem: Ingrid Børsting
ELASA-representant: Elisabeth Stenseth
Nettredaktør: Runa Gjerland

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape