Du er her: Forsiden NLA Organisasjon / styret

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: NLA

Organisasjonen og styret

26.04.2017 | admin

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) Stiftet 23.11.1929
Norwegian Association of Landscape Architects
Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
Association Norvegienne des Architectes Paysagistes

Styret i Norske landskapsarkitekters forening 2017

 Rainer
     

 

President Rainer Stange (2017-2019)
E-post: rainer@dronninga.com
Mobil: 900 47 530
Rainer Stange, partner i Dronninga Landskap og professor II ved AHO.

 Pal Dixon S  

Visepresident Pål Dixon Sandberg (2017-2019)
E-post: pal.dixon.sandberg@vegvesen.no
Mobil: 986 42 646
Pål Dixon Sandberg, ansatt i Statens Vegvesen Region Øst, Moss.
 

 Mads Engh Juel  

Styremedlem Mads Engh Juel (2016-2018)
E-post: mads@lala.no
Mobil: 905 38 009
Mads Engh Juel er ansatt i Lala Tøyen, Oslo. 

    Ann-Kjersti Johnsen  

Styremedlem Ann-Kjersti Johnsen (2016-2018) 
E-post: ann-kjersti.johnsen@asplanviak.no
Mobil: 959 91 419
Ann-Kjersti Johnsen er ansatt i Asplan Viak AS, Tromsø. 

 Kjersti V.H kopi  

Styremedlem Kjersti Vallevik Håbjørg (2016-2018)
E-post: kjersti@barbakke.no
Mobil: 419 08 937
Kjersti Vallevik Håbjørg, partner i bar bakke landskapsarkitekter as, Oslo.

 

  NLA_Anna Cecilie Holand    

Styremedlem Anna Cecilie Holand (2017-2019)
E-post: annaholand@gmail.com
Mobil: 928 85 790
Anna Holand har enkeltpersonsforetak og jobber i ÅF Engineering.

   Inga Elen aarvoll Eisvik-kopi  

 

Studentrepresentant Inga Elen Årvoll Eidsvik (2017-2018)
Epost: inga_elen@hotmail.com
Mobil: 980 49 479

        

Vara studentrepresentant Araceli Quempumil (2018-2019)
E-post: araceliquempumil@gmail.com
Mobil: 984 29 807


NLA er tilsluttet:
International Federation of Landscape Architects (IFLA)
IFLA Europe

 Yngvar Hegrenes1   Internasjonal delegat: Yngvar Hegrenes (2016-2020)
E-post: yngvar.hegrenes@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 952 21 322

Sekretariat: Norske landskapsarkitekters forening NLA 

Besøksadresse: Arkitektenes hus
Postadresse: Josefines gate 34, NO-0351 Oslo
Tlf: (+47) 23 33 24 60, +47 918 53 106
Organisasjonsnr: 975 506 533 MVA

  Marit   Daglig leder Marit Hovi
E-post: marit.hovi@landskapsarkitektur.no
Mobil: 918 53 106
 Mona  

 

Kommunikasjon og marked Mona Vestli 
E-post: mona.vestli@landskapsarkitektur.no 
Tlf: 23 33 24 60

 

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape