Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   
  Foto: NLA

  Om NLA

  03.06.2017 | NLA

  Norske landskapsarkitekters forening NLA

  Norwegian Association of Landscape Architects
  Bund Norwegischer Landschaftsarchitekten
  Association Norvégienne des Architects Paysagistes

  Norske landskapsarkitekters forening ble grunnlagt 23. november 1929

  NLA er tilsluttet
  IFLA  International Federation of Landscape Architects
  IFLA Europe

  Kontaktinformasjon

  Adresse/address: Josefines gate 34,  NO-0351 Oslo
  Telefon/ Phone no: +47 23 33 24 60
  Mobil/ Cell phone: +47 918 53 106
  E-post/E-mail: post@landskapsarkitektur.no
  Nettside/ Website: www.landskapsarkitektur.no

  Org. nr.: 975 506 533

  Sekretariat

  Daglig leder Marit Hovi MNLA: +47 918 53 106 - marit.hovi@landskapsarkitektur.no
  Mona Vestli: +47 23 33 24 60 - mona.vestli@landskapsarkitektur.no
  Kontortid mandag - fredag kl. 09.00 - 16.00

  Æresmedlemmer

  Elise Sørsdal - Utnevnt 1983 (Død 2012)
  Karen Permin - Utnevnt 1986 (Død 2015)
  Magne Bruun - Utnevnt 1993 (Død 2018)
  Morten Grindaker - Utnevnt 1996 (Død 2017)
  Guri Vallevik Håbjørg - Utnevnt 2004
  Anders Kvam - Utnevnt 2004 (Død 2014)
  Sveinung Skjold - Utnevnt 2004
  Trygve Sundt - Utnevnt 2004
  Willy Thomassen - Utnevnt 2009
  Mette Eggen - Utnevnt 2011 
  Helge Klingberg - Utnevnt 2011
  Ingerlise Amundsen - Utnevnt 2011
  Bjarne Aasen - Utnevnt 2017

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape