Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

ProsjektnavnLandskapsarkitektÅr
Anbefalinger for byrom i Oslo S-området Bjørbekk & Lindheim AS
Askerdammen tegn_3 AS, Oslo 2012
Barcode, passasjene B11-C og B-11 E Grindaker AS 2012
Boligområde Midtfjell - områdeplan Rambøll, Stavanger
Buvikfjæra rassikring tegn_3 AS, Trondheim 2005
Byromsutredning Jessheim Sundt & Thomassen AS
Byutvikling Lillehammer nord - forstudie Rambøll, Lillehammer 2014
Cold Climate and Territory VERTE landskap - arkitektur AS
Fritidsboliger Nautøyene, detaljregulering  Selberg Arkitekter AS Sluttbehandlet med vedtak i Kommunestyret 27.10.2015
Gjøvik bioenergi Feste Kapp AS
Grønn skidestinasjon Arkitektgruppen CUBUS as
Havneparken Sandnes indre havn Asplan Viak AS, Stavanger Byggetrinn 1, kai og promenade - planlagt bygget 2015
Hjerkinn skytefelt Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
Holtet stasjonsområde tegn_3 AS, Oslo
Høvik stasjon Norconsult AS, Sandvika 2013-2015
Høvringen landskapsanalyse Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS) 2006
IKEA Varehus, Bergen Arkitektkontoret ABO A/S
Jåttå Øst Asplan Viak AS, Stavanger
Klosterøya Feste Grenland AS
Konsekvensutredning Mongstad - Kollsnes Riss Landskap AS
Kviteseid i framtida Feste Grenland AS Workshop juni 2014
Landskaps- og kulturanalyse Ekeberg Asplan Viak AS, Sandvika
Landskapsanalyse - Fjell kommune Aurland Naturverkstad AS 2014
Landskapsanalyse Granavollen - St.Petri Landskapsfabrikken AS
Landskapsanalyse Skarholmen Sweco Norge AS, Bergen
Landskapsanalyse øya Rota med tilhøyrande øygruppe Nordplan AS, Førde
Landskapsplan Jåttåvågen II COWI AS, Oslo 2013
Landskapsplan Korterødkilen Sundt & Thomassen AS
Landskapsplan Stavanger sør Multiconsult Region Sør, Sandnes
Lerkendal studentby, Landskapsplan Asplan Viak AS, Trondheim 2014
Lillomarka arena Hjellnes Consult AS Antatt ferdigstilt 2017
Lørenskog miljøby Sweco Norge AS, Oslo
Miljøgate på Linderud, Oslo - forprosjekt Sweco Norge AS, Oslo
Mulighetsstudie Eikelandsosen Asplan Viak AS, Bergen
Mulighetsstudie Groruddalen Rambøll, Oslo
Nordhavnen Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Pilotstudie. Al Shamya Redevelopment STUDIO hp AS
Primhovda sør Sundt & Thomassen AS 2010
Reguleringsplan for Bruholmsjordet, Brekstad  Selberg Arkitekter AS Reguleringsplanen ble sluttbehandlet med vedtak  i kommunestyret 14.12.2017
Reguleringsplan for Evjudalen Asplan Viak AS, Skien Plan vedtatt i 2011
Reguleringsplan Klosterøya Asplan Viak AS, Skien
Rådhusparken Lillestrøm  LINK arkitektur AS Forprosjekt/ masterplan 2017 
SIC TRANSIT Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as) Avventer finansiering
Sikring av kvikkleiresone langs lågen, Larvik Asplan Viak AS, Tønsberg 2016
Stadkjensle og landskapsanalyse Ornes Aurland Naturverkstad AS
Stedsutvikling Myrvoll stasjon LANDSKAPERIET AS
Telmarkskanalen - analyser i kanallandskapet Feste Grenland AS
Toke Brygge Feste Grenland AS 2015
Turistveg Jæren, verdi- og sårbarhetsanalyse Bjørbekk & Lindheim AS 2010
Ullbergparken lokalsenter - mulighetsstudie Fortunen Arkitektur as
Vakre vegers pris 2016: Carl Berners plass, hedrende omtale Statens Vegvesen 2008–2010
Verdiformidling - Rendalstunet Aurland Naturverkstad AS 2014
Verket, Moss Asplan Viak AS, Sandvika 2012-pågår
Visjon Sandsli 2011 Sweco Norge AS, Bergen 2011 - 2013

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape