Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

1234
  
Foto:

Alnabru containerterminal

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Foto: Norconsult AS

Andelva rasteplass

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Hamar

År: 2012

Foto: Norconsult AS

Asker stasjon/Hasselbakken

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika

År: 2005

Foto: Steinar Skaar

Austnesfjorden rasteplass

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA

År: 2010

Foto: Chris Aadland

Bergen busstasjon, Terminal nord

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

År: 2013

Foto: Daniel Clements Photography

Bybanen i Bergen, holdeplasser

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

År: Juni 2010

Foto: Atle Kårstad

Bybanen i Bergen, traseer

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

År: 2010

Foto: Axel Nitter Sømme

Bybanen i Bergen, Trinn 2 - Holdeplasser

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

År: 2013

Foto: Jan Magne Sviland, Multiconsult AS

Bybanen i Bergen, Trinn 2 - Traseen

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen

År: 2013

Foto: Ashley Conn

Byport Drammen

Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)

År: September 2007

Foto: Norconsult AS

Dobbeltspor Sandnes - Stavanger

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Foto: Selberg Arkitektkontor AS

E16: Wøyen - Bjørum

Landskapsarkitekt: Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)

År: Våren 2009

Foto: Bente Espeseth

E18 Motorvegbrua og Bruparken - Drammen

Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)

Foto: Rambøll

E39 Gartnerløkka - Meieriet

Landskapsarkitekt: Rambøll, Kristiansand

Foto: ViaNova Plan og Trafikk og Grindaker AS

E6 / Dovrebanen FP1

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

År: 2012-2016

Foto: COWI AS. Illustrasjonen viser jernbane, rasteplass og E6. Mjøsa i bakgrunnen.

E6 / Dovrebanen FP3

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

År: 2012-2016

Foto:

Fastlandsforbindelse til Vassøy

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Foto: Olav Stikbakke

Fellesbrukskrysset Kongsberg

Landskapsarkitekt: Rambøll, Drammen

År: 2013

Foto: Arne Smedsvig

Flydalsjuvet og Ørnesvingen, Geiranger

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

År: 2005-2006

Foto: Geir Olsen

Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten

Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer

År: 2016

Foto: Rambøll Norge AS

Greverud stasjon

Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo

År: 2015

Foto: Illustrasjoner: Asplan Viak AS, Tromsø

Harstadpakken - Rv. 83 gjennom Harstad

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø

År: 2015-

Foto: Arne O. Moen og Steinar Skaar

Hellåga rasteplass

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

År: 2005

Foto: Asplan Viak Bergen AS

Hereiane rasteplass

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

År: 2003 - 2004

Foto: Annette Larsen og Norconsult AS

Holmenkollveien og Hospitsveien

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika

År: 2010

1234

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape