Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

  
Foto:

Akselberg kalkbrudd

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Foto: Eva Hjerkinn MNLA. Austdøla.

Konsekvensutredning Austdøla og Viermyr kraftverk

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo

År: 2011-2012

Foto:

Konsekvensutredning massetak, Årdal

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Foto: Tone Israelsen, Ingmar Husnes, Roar Lund

Ombygging dammer Kvilestein

Landskapsarkitekt: A/S Landskapsarkitekt Valborg Leivestad

År: 1998-2000

Foto: Smedsvig landskapsarkitekter

Skytebaner Ulven leir

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

År: 2008-2010

Foto: Janne Kvanåli

Sønnå kraftverk

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika

År: 2009

Foto:

Tellenes vindpark

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Foto: Visualisering: Philip Hon og Oscar Bonillo

Veidnes terminal

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo

Foto: Trond Simensen

Visualisering av planlagte vindkraftverk

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Trondheim

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape