Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

ProsjektnavnLandskapsarkitektÅr
«Into the Landscape» - internasjonal workshop ved Seljordsvatnet Feste Grenland AS 2009
Aktivitetspark Prestegardslandet Østengen & Bergo AS, Oslo
Badeplass Mosseveien 211-213 Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cecilie Kure MNLA, Anne Kari Hetterud MNLA 2005
Ballastbryggen friluftsområde Norconsult AS, Bergen 2013
Barnas naturrom Multiconsult, Bergen 2014
Batteristranda promenade Gullik Gulliksen AS, Sandefjord 1. juni 2009
Bjørndalsdammene Rambøll, Fredrikstad 2010
Brattøra friområde SLA Oslo AS 2014
Bygdøy kyststi, Oscarshall - Frognerkilen Østengen & Bergo AS, Oslo 2016
Dalsnibba utkikkspunkt Østengen & Bergo AS, Oslo 2016
Elvepromenaden i Brumunddal Rambøll, Lillehammer 2013
Fjellstuetrappene, Ålesund Nordplan AS - avd Ålesund 2015
Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark Arkitektgruppen CUBUS as
Fådpassasjen, Lysakerelva COWI AS, Oslo 2010
Gåboka Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA
Haukåsvassdraget Arkitektgruppen CUBUS as
Henrik Sørensens vei  Rambøll, Oslo 2016
Hølaløkka Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap) 2004
Håhammeren bro og turveg Multiconsult Region Sør, Sandnes 2016
Ilabekken Multiconsult, Region Midt 2005-2008
Jomfruland nasjonalpark Asplan Viak AS, Skien
Klimapark 2469 Landskapsfabrikken AS 2013, etappe 1
Koigen Bjørbekk & Lindheim AS
Krohnegården turvei Multiconsult, Bergen 2008-2009, trebrygge 2010
Kroksand - Skjærhalden LA Berg & Dyring AS 2013
Langs vannveien i Grenland Feste Grenland AS
Lillebanken bade- og lekeplass Rambøll, Kristiansand 2010
Lundsneset friluftsteater Stavanger kommune v/Felicitas Heimann Juni 2008
Midtsandtangen friluftsområde Agraff Arkitektur AS 2014
Rapport om Overvann som ressurs Asplan Viak AS, Trondheim 2016
Rehabilitering av Langøya Hjellnes Consult AS 2017
Restaurering av Trolldalsbekken COWI AS, Oslo
Retirostranda, Molde Molde kommune v/ landskapsarkitekt Arne Strømme MNLA 1994-2001
Reynoldsparken Grindaker AS 2013
Rådhusparken Lørenskog Bjørbekk & Lindheim AS 2008-2009
Sjøbadet i Moss LA Berg & Dyring AS 2009
Sjøbadet Myklebust Norconsult AS, Stavanger 2015
Sjøfronten i Mo i Rana  Arkitektgruppen CUBUS as 1. trinn okt. 2016, 2. trinn nov. 2017
Skiparvika friområde Norconsult AS, Bergen
Skjervsfossen naturvandring Østengen & Bergo AS, Oslo 2016
Sollerudstranda - strandpromenade og badeplass Rambøll, Oslo 2014
Sti for øye - utendørs galleri i skogen Dronninga Landskap AS 2010
Storøya, Fornebu Bjørbekk & Lindheim AS
Stovnertårnet LINK arkitektur AS 2017
Svarttjernparken tegn_3 AS, Oslo 2008-2009
Turvei D10 Svartdalen COWI AS, Oslo 2011
Turvei D6 og åpning av sidebekk til Hovinbekken Bjørbekk & Lindheim AS 2006-2007
Turveier i Oslo kommune Sundt & Thomassen AS
Utsiktsplatå - Fløien Smedsvig landskapsarkitekter AS 2007
Verdensparken Hjellnes Consult AS 2014
Østerøy - Ny øy i Oslofjorden, mulighetsstudie LINK arkitektur AS Idéprosjekt

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape