NLA fagdag 2012 - "Nytt, djervt, frekt"

23.mar kl 09.30 -23.mar kl 17.30

Annonse_800x192px

Fagdagens tittel er "Nytt, djervt og frekt" og vil vise transformasjon og utviklingen av tettsteder og byer.
Last ned PDF-utgaven av programmet her  (5 sider)

PÅMELDINGSFRIST 9. MARS
Hotellrommene var reservert frem til 1. mars, vær rask!

OVERNATTING:
Konferansehotellet er Quality Hotel Strand, Gjøvik, Strandg. 15, 2815 Gjøvik
Tlf: 61 13 20 00 - Nettside www.strandhotelgjovik.no
Overnatting bestilles på mail hos Ann.Kristin.Sandberg@choice.no eller på telefon 611 30 849.
Pris enkeltrom/frokost 23.3 kr 885,- pr. person (655,- pr. person i dobbeltrom).
Referanse: 2303NLA.
Det er mulig å bestille tilknytningsdøgn før/ etter, pris enkeltrom/frokost kr 995,- (598,- pr person i dobbeltrom).
Overnatting gjøres opp av hver enkelt direkte med hotellet, seinest ved utsjekking.
Hotellrommene var reservert til og med 1. mars, vær rask ved etterbestilling!

PRISER:
Medlem i NLA/ NAL/ NIL kr 2400, ikke medlem kr 2600, student kr 500, arbeidssøkende kr 1000.
Festmiddag m/musikk: kr 850.
NLA sender faktura på deltakeravgift til fagdagen og festmiddag.
- Husk å oppgi evt påkrevd fakturainformasjon til (evt) fakturamottak som ansvarskode, ressursnr etc.
- Husk å opplyse om evt matintoleranse i kommentarfeltet. Måltidene (lunsj og festmiddag) er forhåndsbestilt, slik at denne informasjonen MÅ gis på forhånd!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM FREDAG 23. MARS

08:45 Registrering og kaffe
09:30 Velkommen v/ NLA president Yngvar Hegrenes 
09:35 Kulturelt innslag: v/ Viggo Sandvik i Vazelina bilopphøggers
09:45 Gjøvik vil og kan! 
- Byutvikling i Gjøvik v/ virksomhetsleder Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune
- Medvirkning gjennom areal- og transportplan (ATP) v/ sjefsingeniør Paul Berger, Statens vegvesen
- Ny giv fra Storgata til skysstasjonen v/ Ola Bettum IN`BY
- Farverikvartalet, byutvikling i sentrum v/Nils Kristian Raddum, KONTUR arkitektur+konstruksjon as
10:45 Lekende offentlige rom v/ Elger Blitz, arkitekt i Carve (Nederland)
11:30 PAUSE
11:50 DreamHamar!
Stortorget på Hamar: Hva skjer når en utenlandsk gruppe skal jobbe med ideene fra folk i byen? Hvorfor er alle innenfor prosessen positive mens de som står utenfor kritiske?
v/ byplansjef Kari Nilssen og overarkitekt Geir Cock i Hamar kommune
12:20 DreamHamar og Ecosistema Urbano
Hvordan jobber det djerve spanske firmaet Ecosistema Urbano v/ arkitekt Belinda Tato
13:00 LUNSJ 
14:00 Kulturelt innslag v/ Viggo Sandvik i Vazelina bilopphøggers
14:10 Hjernen!
Utstillingen MindGap v/Norsk Teknisk Museum utfordrer synet på hvordan vitenskap kan formidles. Sted og rom er noe av det mest grunnleggende for dette møtet mellom vitenskap og kunst. V/arkitekt og scenograf Serge von Arx og kurator og prosjektleder Henrik Treimo.
14:55 Industrilandskapet: - Ikke et tapt landskap! 
Masteroppgave i arkitektur: “3 ruter på Rudshøgda" v/ Line Janicke Musæus
15:15 Du tror det ikke før du får se det!
Nye muligheter i visualiseringsteknologien v/ fung. fylkeskonservator i Oppland Espen Finstad og arkeolog Lars Piløe. Eksempel "Klimapark 2469"  
15:45 PAUSE 
16:05 Bru til besvær; Sykkelbru over Åveita - for djervt? 
 v/ Lars Rudi, leder teknisk forvaltning, Lillehammer kommune.  
16:25 Fra Mexico til Sør-Fron – overraskelse i kulturlandskapet
Gitte Dæhlins skulpturer «Flokk» har funnet vegen til Gudbrandsdalen v/ Stig Grytting, Sygard Grytting
16:55 Ungt og edgy! Strategier for små steder
Arild Eriksen og Joakim Skajaa i arkitektkontoret Eriksen Skajaa Arkitekter, vinnere av Europan 2010 på Haugerud i Oslo, viser arkitektur og byutviklingsprosjekter med fokus på lav intensitet, personlig initiativ og den nære skala
17:30  Avslutning og oppsummering 

19:30  FESTMIDDAG   Livlig irsk musikk v/bandet Jolly Beggarmen. www.jollybeggarmen.com/  

VI TAKKER VÅRE STØTTESPILLERE TIL FAGDAGEN:
Hovedsponsorer: Vestre AS, Kompan Norge AS, Claussen & Heyerdahl AS
Øvrige sponsorer: Elverdal AS, Fagerhult Belysning AS, K. Manger Konsulenttjenester AS, Krumma ehf, Nola Industrier AB, Norfax Public Design, Polyfiber AS, Sweco Norge AS, Targetti Poulsen Norway AS, Vulkan Smith AS, Wallax   
           
------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM LØRDAG 24. MARS

09:30 NLA Årsmøte.
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik. NLAs årsmøte er åpent for alle medlemmer av NLA. Benytt påmeldingsskjema for registrering til lunsj, som dekkes av NLA.
13:00 Lunsj

14:00 Befaring i Gjøvik by
Start: Strandhotellet - Skibladnerhuset - Skysstasjonen - Jernbaneparken - Kauffeldtgården - Storgata - Farverikvartalet - Vitensenteret - Gjøvik gård - Parken: Mål!
Vi har med oss kjentfolk som kan legge ut om nybygg, planer, prosjekter, tanker og ideer og muligheter i alt det spennende som tar form i Gjøvik.

19:00 NLALørdag: Treffsted: Gamletorget - spiseri bar

Årsmøtesakene legges ut på hjemmesida 8. mars, se NLA årsmøte 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokal arrangør: NLA Hedmark/Oppland
Arrangementsleder: Kristin Loe Kjelstad - 412 98 220
Økonomi og sponsoransvarlig: Oddny Gudmundsdottir - 942 66 882 
Sponsorkontakt: Ingvill Sveen - 419 19 114
Kultur/musikk: Ingunn Agnethe Lønstad - 467 90 242
Programansvarlig: Åse Gudrun Bryhni og Kristin Loe Kjelstad
Grafisk ide: Åse Gudrun Bryhni - 995 54 591
Programkomite: Johanne Aasnes Sørum/ Ingunn Agnethe Lønstad/ Oddny Gudmunsdottir/Ingvill Sveen                                                                                                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansvarlig arrangør: Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Kontakt: Daglig leder Marit Hovi
E post@landskapsarkitektur.no
T 23 33 24 60/ 918 53 106