NLAs pris for beste landskapsprosjekt delt ut for første gang

På NLAs fagdag i Bergen 17. april ble landskapsarkitekturprisen delt ut for første gang. Prosjektet som vant, er en del av «Groruddalssatsinga» og framstår som særdeles vellykket med sitt yrende folkeliv nesten alle dager hele året. Juryen var samstemte i sin innstilling: Landskapsarkitekturprisen 2015 går til LINK Landskap for Grorudparken.
Foto: Rainer Stange LARK-prisen 2015

Hele 50 forslag var sendt inn til juryen innen fristens utløp. Prosjektene representerer et vidt spekter av anlegg både i typer og i tidsdybde. Det siste tyder også på at prisen har vært lenge etterlengtet. Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget og skal deles ut årlig i forbindelse med NLAs fagdag.

Den moderne tolking av parken
I sitt arbeid har juryen lagt vekt på den moderne tolking av parken, som et bilde på landskapsarkitektenes sterke park- og hagekunsttradisjon. Juryen har også lagt vekt på dagens politiske satsning på bla bærekraft og økologi, folkehelse og integrering, noe også fagdagen reflekterer. I tillegg er det i år Friluftslivets år.

Landskapsarkitekturprisen 2015 går til et prosjekt som juryen mener særlig bygger oppunder dagsaktuelle temaer som bærekraft, universell utforming, folkehelse/nærfriluftsliv og integrering på tvers av etnisitet og alder. I tillegg til at prosjektet har gjort bolignær natur om til tilgjengelig park- og rekreasjonsareal er det et viktig sosialt prosjekt i et område som har savnet gode møteplasser og juryen mener at man har fått mye igjen for de midlene som er investert. Prosjektet er en del av «Groruddalssatsinga» og framstår som særdeles vellykket med sitt yrende folkeliv nesten alle dager hele året. Juryen har vært samstemte i sin innstilling: Landskapsarkitekturprisen 2015 går til LINK Landskap for Grorudparken.

Hedrende omtale til fem prosjekter
Med dette bakgrunnsbildet vil juryen gi hedrende omtale til følgende 5 prosjekter, som alle representerer en slags parkrenessanse og et bilde på at parkpolitikk er nasjonens folkehelsesatsning. Og det passer bra i friluftslivets år!

Havstein kirkegård, Rådhusparken Lørenskog, Ekebergparken, Storøya Fornebu og Nansenparken som alle representerer sterke faglige tolkinger på hver sin måte De synliggjør og fremmer vårt fagfelt på en ypperlig måte. Alle disse prosjektene er bilde på moderne parker for en aktiv befolkning som i tillegg søker opplevelser og skjønnhet.

Juryen har bestått av Morten Klokkersveen (leder), Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms og Trøndelag, Merete Gunnes for Vestlandsfylkene, Kristin Fløystad for Sørlandet og Telemark, Torunn Hognestad for Østlandet, Hannah Øksendal som studentrepresentant. I tillegg har varamedlemmene Christine Gjermo og Merete Schau deltatt i denne første juryeringen.

stolte vinnere
Stolte og glade prisvinnere av NLAs landskapsarkitekturpris 2015: Anne Pia Møllenhus, LINK arkitektur AS Landskap for Grorudparken, og ærespris til Bjarne Aasen. Foto: Rainer Stange

aerespris
Lekre priser. Foto: Rainer Stange

Se oppslag på bygg.no: Historisk pris til Link landskap
Les mer om Grorudparken i NLAs prosjektdatabase
Grorudparken fikk Damkrona i 2014

T.v i bildet på toppen: Oddveig Hovdenak, Agraff, Jostein Bjørbekk, Bjørbekk & Lindheim, Line Løvstad Nordbye, Bjørbekk & Lindheim, Anne Pia Møllenhus, LINK arkitektur AS Landskap, Bjarne Aasen, LINK arkitektur AS Landskap.