Landskapsarkitekturprisen 2016 til SLA

Landskapsarkitekturprisen 2016 tildeles SLA AS for Brattøra friområde i Trondheim. Prisen ble delt ut på NLAs fagdag Byvrimmel i Trondheim fredag.
Foto: SLA SLA_Brattøra_5_HIGH-kopi

Sjøfronten gjort tilgjengelig igjen
I følge juryens uttalelse gis Landskapsarkitekturprisen 2016 til et nytt prosjekt som har benyttet enkle virkemidler i barskt landskap med enhetlig materialbruk. Landskapsarkitekten har deltatt fra konkurranse til ferdigstillelse. Prosjektet har godt design; det skjer passe mye eller lite langs en viktig transportåre som er tilpasset stedet og de ulike trafikantene med god design uten å ha et påkosta uttrykk. Transportåren er nennsomt utviklet til et parkdrag langs sjøen og gjort sjøfronten tilgjengelig igjen. Prosjektet gir mye tilbake til byen som har fått mye ut av «den grønne stripa». Landskapsarkitekturprisen 2016 gis til SLA for Brattørkaia friluftsområde i Trondheim.

Hedrende omtale
I tillegg fikk tre prosjekter hedrende omtale. Det ble nominert mange gode prosjekter som alle har kvaliteter som burde løftes fram, og fordi det bidrar til å vise bredden i de innsendte forslagene.
Følgende prosjekter mener juryen er i en særstilling blant de innsendte og gis hedrende omtale:

Løvetanna Landskap for Åsveien Skole i Trondheim.
Dronninga Landskap for Carl Berners Plass i Oslo.
Grindaker AS for Klosterenga i Oslo.

Les juryens innstilling.

Se oppslag i Adressa 17. april - Nasjonal pris til landskapsarkitektene bak Brattøra friområde
Se oppslag på Arkitektnytt.no 18. april: Landskapsarkitekturprisen til SLA

landskapsarkitekturprisen-til-sla
Fra prisutdelingen fredag: Stig L. Andersson, Louise Fiil Hansen og Sofie Kjærsgaard Dybro mottar Landskapsarkitekturprisen på vegne av SLA. Foto: Rainer Stange.

SLA utnevner ny assosiert partner
Louise Fiil Hansen-kopi
Louise Fiil Hansen. Foto: SLA