Tidsskriftet Landskab får ny redaktør

Christina Capetillo er ny redaktør av fagtidsskriftet Landskab som utgis av Danske Landskabsarkitekter i samarbeid med Akademisk Arkitektforening. Capetillo avløser Annemarie Lund som har hatt redaktørstillingen de siste 35 årene.
Foto: Søren Svendsen Christina Capetillo low res horisontal

Siden 1920 har landskapsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusenvis av sider om landskapsarkitektur i Landskab, som i begynnelsen gikk under navnet Havekunst. Landskab henvender seg til alle som arbeider med, eller interesserer seg for landskapsarkitektur: landskapsarkitekter, arkitekter, byplanleggere, designere, forskere og kunstnere med interesse for det grønne feltet.

Christina Capetillo er ny redaktør av Landskab
Christina Capetillo tiltrer som redaktør av Landskab 1. februar 2019. Hun er utdannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (1995). I 2010 fikk hun Ph.D.-graden for avhandlingen Det sammensatte, samtidslandskabets fotografi. Capetillo har arbeidet i mange år som arkitekt i Danmark og USA og som fotograf. Capetillo har siden 1997 undervist i landskapskunst på Arkitektskolen i København og var i perioden 2014-17 programleder på Kandidatprogrammet for landskapskunst sammen med professor Steen Høyer. I årenes løp har hun hatt lang rekke separat- og gruppeutstillinger, senest i Den Danske Paviljong på Arkitekturbiennalen i Veneizia. Hun har bl.a. utgitt bøkene Et foranderligt monument (2012) og Questions of Representations in Architecture (2015), og hennes landskapsfotografier kan sees i Uden for myldretid (2013) og 3-bindsværket Herfra hvor vi står. Danmark under forvandling (2010).

Avløser Annemarie Lund etter 35 år som redaktør
Christina Capetillo overtager redaktørposten etter Annemarie Lund, landskapsarkitekt MDL, som har vært redaktør for Landskab i over tre årtier. Tidligere i høst mottok Annemarie Lund Statens Kunstfonds livsvarige hedersytelse for sin formidling av dansk landskapsarkitektur. Statens Kunstfond begrunner det slik: «Som redaktør av fagtidsskriftet Landskab gjennom 35 år, og som forfatter av så vel store oversiktsverker som biografiske framstillinger av sentrale skikkelser i etterkrigstidens gullalder i dansk landskapsarkitektur, har Annemarie Lund gitt store og vesentlige bidrag til å sette faget på kartet, ikke bare i det danske fagfellesskapet, men også internasjonalt.»

Landskab utgis av Danske Landskabsarkitekter (DL) i samarbeid med Akademisk Arkitektforening og utkommer åtte ganger i året. Landskab Nr 1-2019 blir et temanummer om COMMON GROUND - NLAs verdenskongress i Oslo, og utkommer i begynnelsen av februar.

Bildetekst: Christina Capetillo er ny redaktør av Landskab. Foto: Søren Svendsen