Fra NLAs årsmøte 2020 

Lørdag 31. oktober var det endelig klart for årsmøte i NLA. Vedtektene sier at det skal avholdes innen utgangen av mars, men det lot seg ikke gjøre i koronaåret 2020. 
Foto: Ordstyrer Torunn Hognestad og zoom-moderator Synne Th. Eide gjør seg klare. Foto: MV IMG_2184

Krevende årsmøtekombinasjon


Det fysiske årsmøtet ble holdt på Clarion Hotel Admiral i Bergen, med 20 tilstede i salen, 17 stemmeberettigede, 2 studenter og 1 observatør, og 19 stemmeberettigede med på Zoom. I tillegg kom 114 fullmakter. Årsmøtet i salen ble profesjonelt strømmet og Zoom-deltakerne ble vist på skjerm.

IMG_2180 2
Halve årsmøtet deltok på zoom, halve deltok i salen.


Det knyttet seg størst forventning til utfallet av sak 12 om nytt tidsskrift. Innspillene som kom fram på årsmøtet gikk i hovedsak ut på at alle ønsker økt synlighet, men hvordan få det til. Noen av lokallagene støttet styrets innstilling, andre hadde innvendinger. 

Saksframlegget ble betegnet som mangelfullt når det gjaldt strategisk overbygning, og det ble etterlyst en analyse/utredning som sier noe mer om «Hvordan oppnå økt synlighet». Alle er enige om målet, men vi vet ikke nøyaktig hva som vil fungere. Styret må nedsette et arbeidsutvalg som kan jobbe strategisk med å utarbeide en plan. NLA Trøndelag etterlyste 0-alternativet. Hva har vi i dag? Hvordan få økt synlighet? Det generelle inntrykket fra innspillene i saken på årsmøtet, var at vi må ha en tydeligere strategi og at strategien må ha bredere forankring i organisasjonen. Så kan det hende vi ender opp med tidsskrift som den beste måten å oppnå økt synlighet på, men det var ønsker om en bredere prosess. Styret trakk saken og den kom ikke til avstemming, derfor innkaller NLA til ekstraordinært årsmøte på zoom torsdag 26. november. 

IMG_2186 
God koronadistanse på Clarion Hotel Admiral.
thumbnail_image001
Lokalavdelingsleder Lene Stenersen i NLA Vestfold holder et innlegg. Foto M.Hovi


Ekstraordinært årsmøte 26. november

Sak 12 blir tatt opp igjen på ekstraordinært årsmøte torsdag 26. november 16.00–18.00 på Zoom. Alle medlemmer får tilsendt e-post med oppfordring til å melde seg på i deltager.no
Behandlingen av sak om tidsskrift vil ta utgangspunkt i oppsummering av innspillene som kom i årsmøtet 30. oktober.

Nytt styre i NLA 

Nytt styre i NLA 2021-2021
Øverst fra v. president Rainer Stange, Åsfrid Fagervik og visepresident Pål Dixon Sandberg. Nede fra v. Martin Steinbekken tok gjenvalg, studentrepresentant Synne Thorshaug Eide, nytt styremedlem Birgitte Hellstrøm og nytt styremedlem Else Dybkjær. Kjersti Vallevik Håbjørg og Ann-Kjersti Johnsen gikk ut av styret etter to perioder hver. 

Sak 7 – Rapporten fra IFLA-kongressen

Anita Veiseth kom inn som prosjektleder våren 2017. Hun trakk i årsmøtet fram to suksesskriterier: å få med mange norske samarbeidspartnere, og påmeldingsopplegget som førte til at kongressen hadde 1000 påmeldte allerede før sommerferien. Vi kunne og måtte dermed ansette mer hjelp til planlegging og gjennomføring sommeren 2019. Påmeldingene fortsatte i august, så det ble faktisk fullt i Oslo Kongressenter, med plass til 1400 - og vi hadde venteliste. Åpningsseremonien hadde i tillegg med 400 personer på livestreaming. Den offisielle rapporten ligger ute på NLAs nettside. 

Nye æresmedlemmer ­– Sak 5 Invitasjon til æresmedlemskap


For tiden har NLA åtte æresmedlemmer. De står navngitt på nettsiden. Styret i NLA er i utgangspunktet restriktive med å utnevne æresmedlemskap, men i år kom det hele tre forslag. 
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ola Bettum
Ola Bettum. Foto: InBy


Ola Bettum – professor emeritus ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, er en nestor i faget med lang CV, både med praksis og innen akademia. Han var også en periode ansatt i Miljøverndepartementet. Bettum er også vår fremste landskapsarkitekturkritiker, og det vil bli et savn for akademia når han går av med pensjon. Han skriver også gode artikler og spør om det alle lurer på, som «Hvor ble det av parksjefen?», «Hvem har egentlig administrative ansvaret for parkene og bytrærne i våre voksende byer?»

kine_h._thoren_-_copy 
K. Halvorsen Thorén. Foto: NMBU


Kine Halvorsen Thoren
 – professor emerita ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, har vært lærer for de fleste som er utdannet på Ås de siste 30 år. Hun har både drevet egen praksis og jobbet i offentlige etater. Hun har publisert og publiserer fortsatt mye og når bredt ut via aviser, tidsskrifter, forskning.no og har gjort en sterk innsats når det gjelder å synliggjøre faget. Hun har har i den siste tiden hatt særlig fokus på barns utearealer.

 

karstenjorgensenprohåkon sperre
Karsten Jørgensen. Foto: Håkon Sparre, NMBU

Karsten Jørgensen – professor ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, foreleser og underviser og er en stor formidler av hagekunstens historie og landskapsarkitekturteori. Han fikk ECLAS ærespris for Lifelong achievement i 2014 for sin innsats som grunnlegger og redaktør av JoLa, Journal of Landscape Architecture i en årrekke. Han er også æresdoktor ved Latvia universitet for landbruk og har gitt norsk landskapsarkitektur et ansikt i utlandet. Han var sterkt delaktig i planleggingen og gjennomføringen av fagdagen i Moss i 2017 og ikke minst IFLA-kongressen i 2019 som leder av programkomiteen og håndteringen av alle de innkomne abstracts. 

Gratulerer så mye alle tre, med vel fortjent æresmedlemskap i NLA!

IMG_2177
Utsikt fra årsmøtevinduet. Foto: Mona Vestli

IMG_2178