Hvordan revitalisere marin ødemark?

Oslo kommune har mange ønsker og planer for fjorden: styrke naturmangfoldet, få flere badeplasser og helårs sjøbad, nedskalert cruisetrafikk og nye friområder.
Foto: ill: Elin T. Sørensen REWILD_ElinTSørensen

Forskere ved NIVA og NMBU har dukket ned i de urbane sjøområdene langs havnepromenaden for å se på dagens situasjon - og potensialet for å utvikle et bedre byrom for både livet under vann og folk på land.

Oslos fjærelandskap har blitt omformet, fylt ut og forurenset gjennom mange år. Strandlinjen er fundamentalt endret og havnefunksjonene har bokstavelig talt tatt over for det marine naturmangfoldet flere steder. Det urbane sjøområdet har vært ansett som «tapt natur» – både estetisk og funksjonelt. Å gjenskape den naturlige tilstanden er sannsynligvis ikke mulig, men reparasjon og restaurering vil styrke det marine livet. 

Konklusjonen fra NIVA og NMBU er at mye kan gjøres for å bedre forholdene for livet under vann. Det foreslås bl.a. å etablere «blå skoger» (tang, tare m.m.), «hengende hager» (blåskjell m.m.) kunstige rev osv., altså å skape miljøer som etterligner naturlig kompleksitet under vann.

aktiv-vannflate

Nå er det vannets tur 
"Aktiv vannflate" - mulighetsstudie på høring til 30. mars 2020

En marin landskapsarkitektur

- Løsningene vi skisserer vil øke både mangfoldet av marine planter og dyr i fjorden, og også menneskelig opplevelseskvalitet, trivsel og livsgrunnlag, sier Elin T. Sørensen.

Samarbeid mellom landskapsarkitekter, oseanografer og marinbiologer er sjelden vare. Gjennom arbeidet har prosjektgruppen etablert en rekke nye begreper og tilnærminger som er viktige bidrag til fagfeltet som vil komme til nytte når også andre byer og havneområder skal tenke og handle blågrønt.

- Som naturen på land må den marine naturen inkluderes som en likeverdig del av vårt blågrønne miljø og infrastruktur, avslutter Sørensen.

 

Kilde: Nyhetsmelding fra NIVA - Norsk institutt for vannforskning

Les hele artikkelen her