Leserundersøkelse om Arkitektur N og Arkitektnytt, frist 1.10

Vi ønsker dine innspill! Hva liker du? Hva vil du ha mer av? Leser du på papir eller nett?
Foto: IMG_2047

Din tilbakemelding er viktig for oss i arbeidet vi gjør for å stadig videreutvikle og forbedre tidsskriftene. 

Spørreundersøkelsen vil ta cirka fem minutter å besvare.

Ta spørreundersøkelsen nå
Frist til tilbakemelding: 1. oktober