NLA Oslo/Akershus lanserer studentkonkurranse: NÆRMILJØ

Lokalavdelingen NLA Oslo/Akershus lanserer nå en studentkonkurranse med tema nærmiljø, innleveringsfrist 1. mars.
Foto: ill: Andrea Haave Jensen Nærmiljø

Konkurransen er arrangert av lokallaget NLA Oslo og Akershus
- i samarbeid med NLA sentralt. Konkurransens 1. premie er på kr 15.000,-, i tillegg kommer 2. og 3. premie, hver på kr 5000,-. Det vil også kunne gis hedrende omtale. Vår intensjon er at innsendte bidrag skal stilles ut i et lokale i Oslo til glede for alle arkitekturinteresserte i en periode etter at innleveringsfristen har gått ut.

Det er sjeldent man har fått føle så sterkt på betydningen av et godt nærmiljø som nettopp i 2020, derfor håper vi at mange vil dele sine tanker om og drømmer for sitt nærmiljø med oss gjennom denne konkurransen.

Oppgaven lyder som følgende
Ta utgangspunkt i et nærområde som ligger i tilknytning til ditt studiested, hjemsted eller tilsvarende. Ved grupper på to må deltakerne komme frem til et felles prosjektområde.

Vis hvordan ditt/deres tiltak bidrar til å skape et godt nærmiljø og skriv en kort tekst om betydningen av gode nærområder i 2020, inkludert en beskrivelse av ditt prosjekt.

Last ned konkurranseregler - fullstendig beskrivelse i vedlagte pdf.