NLAs fagdag 2020 «Parkliv»

Fagdagen i Bergen blir avholdt fredag 30. oktober, med utdeling og feiring av Landskapsarkitekturprisen om kvelden. Ny frist for å melde inn prosjekter til prisen er 10. september.
Foto: ill: Ruben Ratkusic Skjermbilde 2020-06-22 kl. 12.10.58

Hvor mye parkareal trenger en by?

Spørsmålet stilles i boken «Vår tids hage», utgitt i 1939, og er blitt høyaktuelt igjen. Noe nøyaktig svar gis ikke av forfatterne, men det bemerkes at en by ikke trenger å være særlig stor før det er på tide å føre en formålstjenlig parkpolitikk. Formålstjenlig betydde den gang en parkpolitikk som underbygget «en sund slekt» gjennom lekeområder for barna, tumleplass for ungdommen og folkeparker til det daglige friluftsliv. Spørsmålet om parkareal er ikke mindre relevant i dag, og parkpolitikkens grunnleggende målsetting om god folkehelse er noenlunde den samme. Men hvordan ser de konkrete, planmessige og landskapsarkitektoniske svarene på de politiske ambisjonene ut i dagens byer?

Hvordan håndteres ønsker om fortetting, klimarelaterte hensyn og behov for aktivitets- og rekreasjonsmuligheter som er attraktive og tilgjengelige for flest mulig?

Hvordan setter grønnstrukturen standarden for urbane transformasjonsområder, og er det fortsatt plass for Den store parken i framtidens byer?

Gjennom teoretiske perspektiver og konkrete prosjekteksempler fra både inn- og utland vil fagdagen søke svar på hva PARKLIV betyr i 2020.   

PÅMELDING OG PRISER med informasjon om overnatting 
Last ned programmet som pdf.
NB: Påmeldingen starter 1. september. Vi kommer da med oppdatert og justert program. men hovedtrekkene i programmet ligger fast.

Overnatting:
Rom er reservert på hotell Bergen Børs. Ny frist kommer.
Bestill på e-post til booking@debergenske.no Oppgi kode 4248029 for å få rom til avtalt pris 30.-31. oktober. Enkeltrom m/frokost kr 1190,-, dobbeltrom kr 1390,-/natt. 
Rom bestilles av hver enkelt deltaker og betales ved utsjekking. 

Blant foredragsholderne
 Thorbjörn Andersson
Thorbjörn Andersson
har vært aktiv i faget siden 1981 og har utformet en rekke parker og byrom i Sverige og andre land. På fagdagen presenterer han tendenser i tiden om utforming av parker og torg i bymiljø. Nyere prosjekter inkluderer Physic Garden på Novartis, Basel (2012), Campus Park ved Umeå universitet (2010); Hyllie plaza i Malmö (2010); Sjövik plaza i Stockholm (2009); Sandgrund park i Karlstad (2008).

Thorbjörn Andersson har vært forfatter eller medforfatter av en rekke essays og flere bøker bl.a «Svensk Trädgårdskonst under fyrahundra år». Han var også grunnlegger og redaktør av tidsskriftet «Utblick Landskap». Han er for tiden professor ved SLU Ultuna, i tillegg til egen praksis. Har vært gjesteprofessor ved Harvard University, Cambridge (2001); EPFL i Lausanne, Sveits (2004); og University of Illinois (2006). For sitt bidrag innen landskapsarkitekturen fikk han i 2009 Prince Eugene-medaljen av Hans Majestet, kongen av Sverige.

marco_casagrande-kopi
Marco Casagrande, Casagrande Laboratory, Finland, arkitekt og professor, BAS - jobber i krysningspunktet mellom arkitektur, kunst og økologisk urbanisme. I «Biourban acupuncture» forstås byen som en flerdimensjonal, levende organisme hvor lokal kunnskap og arkitektur gir rom for kreativitet og forståelse. Småskala prosjekter som blir sosiale katalysatorer bringer menneske og natur tettere sammen. Casagrandes verk og installasjoner har blitt plukket ut til Veneziabiennalen fem ganger og han har realisert over 70 prosjekter i ulike land.

Maria Molden
Maria Molden er sivilarkitekt og byarkitekt i Bergen. Hun har blant annet bakgrunn fra Arkitektgruppen Cubus, og har undervist ved AHO, Bergen Arkitekthøgskole og Høgskolen i Bergen. Der utbyggerne tenker på fortetting og utnyttelse, tenker byarkitekten på hvordan hvert prosjekt kan være med å bidra til økt byliv og gode opplevelseskvaliteter som styrker byen for alle. Sammen med direktør for Bymiljøetaten, Lise Reinertsen, vil hun vise hvordan Bergen skal legge til rette for mer natur i byen og styrke nærheten mellom by og natur, ivareta det urørte og lage natur i byen.


michel_desvigne
Michel Desvigne
, landskapsarkitekt MDP, Frankrike - er en internasjonalt anerkjent landskapsarkitekt kjent for blant annet utviklingen av Marseille Vieux Port, Detroits East River Front og Bordeaux Parc aux Angelique. Han har vært ledende i mange store prosjekter over hele verden og har blant annet blitt tildelt Frankrikes «Grand Prix for Urbanism». Å se prosjekter som en del i en større prosess og sammenheng, hvor utviklingen over tid er like viktig som valg av material og design, er noe av det vi kommer å få høre mer om på fagdagen.

Lørdag 31. oktober: NLAs årsmøte, Hotel Bergen Børs.